Jonáš / sv. Vincenc z Paula (26. neděle v mezidobí)
Ez 18,25-28
Zl 25(24)
Flp 2,1-11
Mt 21,28-32
Barva: Zelená