Miloslava / sv. Alexius a druhové (pondělí 6. týdne v mezidobí)
Jak 1,1-11
Zl 119
Mk 8,11-13
Barva: Zelená