Nela / Svátek Uvedení Páně do chrámu

Mal 3,1-4
Zl 24(23)
Zid 2,14-18
Lk 2,22-40

barva: bílá

nahrávky