Petra / sv. Myron (pondělí 20. týdne v mezidobí)
Ez 24,15-24
Dt 32
Mt 19,16-22
Barva: Zelená