Jiřina / sv. Jiřina (sobota 5. týdne v mezidobí)
1Kral 12,26-32;13,33-34
Zl 106
Mk 8,1-10
Barva: Zelená