Svatopluk / sv. Polykarp (7. neděle v mezidobí)
Lv 19,1-2.17-18
Zl 103(102)
1Kor 3,16-23
Mt 5,38-48
Barva: Zelená