Ljuba / sv. Juliána (6. neděle v mezidobí)
Sir 15,16-21
Zl 119(118)
1Kor 2,6-20
Mt 5,17-37
Barva: Zelená