Kurz četby Božího slova v liturgii (1. část)

Kalendář
Kultura slova
Datum
22. 09. 2018

Popis

Úvod do Písma svatého – doc. P. Petr Chalupa

  • pohled na Bibli jako celek, rozdělení jednotlivých knih, orientace v textu, biblické překlady
  • Befarko Kelč