Kdo je lektor Božího slova?
Lektor Božího slova je ten, kdo čte Boží slovo v liturgii, tzn. při slavení mše sv. a jiných náboženských obřadech. Lektorskou službu vykonává člověk z řad duchovenstva i laiků. Služba lektora Božího slova vyžaduje interpretační schopnost a dovednost.

Společenství lektorů Božího slova, praktická cvičení a nahrávky:
Dvě série vzdělávacích kurzů pro lektory děkanátů olomoucké arcidiecéze (1. série 2003–2005, 2. série 2011–2015), pravidelné setkávání lektorů v Olomouci od r. 2006 jednou do roka vždy v druhé půli října a z těchto setkání vzešlé uskutečňování nahrávek liturgického čtení s možností poslechu online, to vše připravilo půdu pro vytváření živého společenství lektorů napříč celou diecézí i mimo ni.
Tato společenství se rodí a oživují za pomoci aktivního přístupu lektorů k jejich službě. Z jejich iniciativy a zásluhou jejich organizace se uskutečňují v některých farnostech olomoucké diecéze (Bílovice, Zlín, Rožnov, Veselá, Zubří) praktická cvičení zaměřená na zvyšování kvality interpretace liturgického čtení. A to prostřednictvím prohlubování osobního vztahu k Božímu slovu a zároveň procvičováním mluvních a interpretační dovedností pod vedením MgA. Martiny Pavlíkové. Na tu je možno obracet se v případě zájmu o praktická cvičení v dalších farnostech.

Název projektu:

PŘÍPRAVA LEKTORŮ BOŽÍHO SLOVA ONLINE

Obsah:
Kompletní texty čtení z nedělní liturgie spolu s odkazy na komentáře Českého katolického biblického díla a ukázkové nahrávky pro inspiraci.

Cílová skupina:
Lektoři, katecheti, bohoslovci, kněží a všichni zájemci o předčítání Božího slova.

Potřeby cílové skupiny:
Od r. 2003 se na Arcibiskupství olomouckém realizuje projekt vzdělávání lektorů Božího slova, který vede MgA. Martina Pavlíková. Na základě uskutečněných vzdělávacích kurzů „Čtení Božího slova při liturgii“, kterými dosud prošlo více než 2000 lektorů, se projevila potřeba mít k dispozici kromě liturgických textů také ukázkové nahrávky nedělních čtení.
V nadále probíhajících praktických cvičeních kultury řeči v jednotlivých farnostech se ukazuje, že lektoři potřebují ke své přípravě referenční materiál, k němuž se mohou průběžně vracet. Chceme proto lektorům poskytnout jedno místo na internetových stránkách, kde najdou pohromadě všechny potřebné materiály a zdroje ke kvalitní přípravě své služby lektora.

Scénář je nabídnut jako jedna z možností nebo jako inspirace.
Každý si ho může dále upravit tak, jak to z jeho pohledu bude nejvhodnější.

Rozdělení do hlasů má za úkol jasné, srozumitelné a přehledné vyprávění, kterému by posluchač s chutí naslouchal. Text pašijí tedy není rozdělen jako divadelní scénář, ale jako literární text určený k vyprávění. Všichni čtyři interpreti jsou tedy vypravěči, přičemž jeden má texty týkající se osoby Ježíše, další týkající se všech učedníků, další těch, kteří mají moc, a dále je zde lid.

Janovy pašije pro Velký pátek jsou nabídnuty i pro interpretaci ve třech hlasech. Zde jsou texty mocných a lidu sloučeny do textu označeného Ostatní.

Aby se text pohodlně četl, má i grafickou podobu významového členění s dostatečně velkými písmeny.
Texty uložené ve formátu PDF jsou pro ty, kteří nebudou chtít nic měnit a upravovat.
Textový dokument je k dispozici pro další možné úpravy.

S případnými dotazy se obracejte na Martinu Pavlíkovou: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nahrávky liturgického čtení na každou neděli cyklu C, duchovní obnova pro lektory Božího slova v květnu na Velehradě pod vedením P. Mariána Pospěchy, kurz „Čtení Božího slova v liturgii“ v podzimních měsících pořádaný děkanátem Přerov, ale také individuální hodiny kultury řeči ve službě pro Boží slovo nabídne lektorům Božího slova – nejen olomoucké arcidiecéze – rok 2019.

34. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Datum: neděle, 24. listopadu 2019

Památka / svátek / slavnost: slavnost Ježíše Krista Krále

Liturgické období: mezidobí

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: C

komentář BD

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Datum: neděle, 17. listopadu 2019

Památka / svátek / slavnost:

Liturgické období: mezidobí

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: C

komentář BD

32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Datum: neděle, 10. listopadu 2019

Památka / svátek / slavnost:

Liturgické období: mezidobí

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: C

komentář BD

31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Datum: neděle, 3. listopadu 2019

Památka / svátek / slavnost:

Liturgické období: mezidobí

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: C

komentář BD

30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Datum: neděle, 27. října 2019

Památka / svátek / slavnost:

Liturgické období: mezidobí

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: C

komentář BD

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Datum: neděle, 20. října 2019

Památka / svátek / slavnost:

Liturgické období: mezidobí

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: C

komentář BD

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Datum: neděle, 13. října 2019

Památka / svátek / slavnost:

Liturgické období: mezidobí

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: C

komentář BD

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Datum: neděle, 6. října 2019

Památka / svátek / slavnost:

Liturgické období: mezidobí

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: C

komentář BD

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Datum: neděle, 29. září 2019

Památka / svátek / slavnost:

Liturgické období: mezidobí

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: C

komentář BD

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Datum: neděle, 22. září 2019

Památka / svátek / slavnost:

Liturgické období: mezidobí

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: C

komentář BD

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Datum: neděle, 15. září 2019

Památka / svátek / slavnost:

Liturgické období: mezidobí

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: C

komentář BD