Kdo je lektor Božího slova?
Lektor Božího slova je ten, kdo čte Boží slovo v liturgii, tzn. při slavení mše sv. a jiných náboženských obřadech. Lektorskou službu vykonává člověk z řad duchovenstva i laiků. Služba lektora Božího slova vyžaduje interpretační schopnost a dovednost.

Společenství lektorů Božího slova, praktická cvičení a nahrávky:
Dvě série vzdělávacích kurzů pro lektory děkanátů olomoucké arcidiecéze (1. série 2003–2005, 2. série 2011–2015), pravidelné setkávání lektorů v Olomouci od r. 2006 jednou do roka vždy v druhé půli října a z těchto setkání vzešlé uskutečňování nahrávek liturgického čtení s možností poslechu online, to vše připravilo půdu pro vytváření živého společenství lektorů napříč celou diecézí i mimo ni.
Tato společenství se rodí a oživují za pomoci aktivního přístupu lektorů k jejich službě. Z jejich iniciativy a zásluhou jejich organizace se uskutečňují v některých farnostech olomoucké diecéze (Bílovice, Zlín, Rožnov, Veselá, Zubří) praktická cvičení zaměřená na zvyšování kvality interpretace liturgického čtení. A to prostřednictvím prohlubování osobního vztahu k Božímu slovu a zároveň procvičováním mluvních a interpretační dovedností pod vedením MgA. Martiny Pavlíkové. Na tu je možno obracet se v případě zájmu o praktická cvičení v dalších farnostech.

Název projektu:

PŘÍPRAVA LEKTORŮ BOŽÍHO SLOVA ONLINE

Obsah:
Kompletní texty čtení z nedělní liturgie spolu s odkazy na komentáře Českého katolického biblického díla a ukázkové nahrávky pro inspiraci.

Cílová skupina:
Lektoři, katecheti, bohoslovci, kněží a všichni zájemci o předčítání Božího slova.

Potřeby cílové skupiny:
Od r. 2003 se na Arcibiskupství olomouckém realizuje projekt vzdělávání lektorů Božího slova, který vede MgA. Martina Pavlíková. Na základě uskutečněných vzdělávacích kurzů „Čtení Božího slova při liturgii“, kterými dosud prošlo více než 2000 lektorů, se projevila potřeba mít k dispozici kromě liturgických textů také ukázkové nahrávky nedělních čtení.
V nadále probíhajících praktických cvičeních kultury řeči v jednotlivých farnostech se ukazuje, že lektoři potřebují ke své přípravě referenční materiál, k němuž se mohou průběžně vracet. Chceme proto lektorům poskytnout jedno místo na internetových stránkách, kde najdou pohromadě všechny potřebné materiály a zdroje ke kvalitní přípravě své služby lektora.

Nahrávky liturgického čtení na každou neděli cyklu C, duchovní obnova pro lektory Božího slova v květnu na Velehradě pod vedením P. Mariána Pospěchy, kurz „Čtení Božího slova v liturgii“ v podzimních měsících pořádaný děkanátem Přerov, ale také individuální hodiny kultury řeči ve službě pro Boží slovo nabídne lektorům Božího slova – nejen olomoucké arcidiecéze – rok 2019.

3. NEDĚLE POSTNÍ

Datum: neděle, 24. března 2019

Památka / svátek / slavnost:

Liturgické období: doba postní

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: C

komentář BD

2. NEDĚLE POSTNÍ

Datum: neděle, 17. března 2019

Památka / svátek / slavnost:

Liturgické období: doba postní

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: C

komentář BD

1. NEDĚLE POSTNÍ

Datum: neděle, 10. března 2019

Památka / svátek / slavnost:

Liturgické období: doba postní

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: C

komentář BD

8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Datum: neděle, 3. března 2019

Památka / svátek / slavnost:

Liturgické období: mezidobí

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: C

komentář BD

7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Datum: neděle, 24. února 2019

Památka / svátek / slavnost:

Liturgické období: mezidobí

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: C

komentář BD

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Datum: neděle, 17. února 2019

Památka / svátek / slavnost:

Liturgické období: mezidobí

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: C

komentář BD

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Datum: neděle, 10. února 2019

Památka / svátek / slavnost:

Liturgické období: mezidobí

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: C

komentář BD

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Datum: neděle, 3. února 2019

Památka / svátek / slavnost:

Liturgické období: mezidobí

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: C

komentář BD

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Datum: neděle, 27. ledna 2019

Památka / svátek / slavnost:

Liturgické období: mezidobí

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: C

komentář BD

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Datum: neděle, 20. ledna 2019

Památka / svátek / slavnost:

Liturgické období: mezidobí

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: C

komentář BD

KŘTU PÁNĚ

Datum: neděle, 13. ledna 2019

Památka / svátek / slavnost: svátek Křtu Páně

Liturgické období: doba vánoční

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: C

komentář BD

ZJEVENÍ PÁNĚ

Datum: neděle, 6. ledna 2019

Památka / svátek / slavnost: slavnost Zjevení Páně

Liturgické období: doba vánoční

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: C

komentář BD