Kdo je lektor Božího slova?
Lektor Božího slova je ten, kdo čte Boží slovo v liturgii, tzn. při slavení mše sv. a jiných náboženských obřadech. Lektorskou službu vykonává člověk z řad duchovenstva i laiků. Služba lektora Božího slova vyžaduje interpretační schopnost a dovednost.

Společenství lektorů Božího slova, praktická cvičení a nahrávky:
Dvě série vzdělávacích kurzů pro lektory děkanátů olomoucké arcidiecéze (1. série 2003–2005, 2. série 2011–2015), pravidelné setkávání lektorů v Olomouci od r. 2006 jednou do roka vždy v druhé půli října a z těchto setkání vzešlé uskutečňování nahrávek liturgického čtení s možností poslechu online, to vše připravilo půdu pro vytváření živého společenství lektorů napříč celou diecézí i mimo ni.
Tato společenství se rodí a oživují za pomoci aktivního přístupu lektorů k jejich službě. Z jejich iniciativy a zásluhou jejich organizace se uskutečňují v některých farnostech olomoucké diecéze (Bílovice, Zlín, Rožnov, Veselá, Zubří) praktická cvičení zaměřená na zvyšování kvality interpretace liturgického čtení. A to prostřednictvím prohlubování osobního vztahu k Božímu slovu a zároveň procvičováním mluvních a interpretační dovedností pod vedením MgA. Martiny Pavlíkové. Na tu je možno obracet se v případě zájmu o praktická cvičení v dalších farnostech.

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Datum: neděle, 14. ledna 2018

Památka / svátek / slavnost:

Liturgické období: mezidobí

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: B

komentář BD

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

Datum: neděle, 7. ledna 2018

Památka / svátek / slavnost: svátek Křtu Páně

Liturgické období: doba vánoční

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: B

komentář BD

SVÁTEK SVATÉ RODINY

Datum: neděle, 31. prosince 2017

Památka / svátek / slavnost: svátek Svaté rodiny

Liturgické období: doba vánoční

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: B

komentář BD

NAROZENÍ PÁNĚ ve dne

Datum: neděle, 25. prosince 2017

Památka / svátek / slavnost: slavnost Narození Páně

Liturgické období: doba vánoční

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: B

komentář BD

NAROZENÍ PÁNĚ vigilie

Datum: neděle, 25. prosince 2017

Památka / svátek / slavnost: slavnost Narození Páně

Liturgické období: doba vánoční

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: B

komentář BD

4. NEDĚLE ADVENTNÍ

Datum: neděle, 24. prosince 2017

Památka / svátek / slavnost:

Liturgické období: doba adventní

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: B

komentář BD

3. NEDĚLE ADVENTNÍ

Datum: neděle, 17. prosince 2017

Památka / svátek / slavnost:

Liturgické období: doba adventní

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: B

komentář BD

2. NEDĚLE ADVENTNÍ

Datum: neděle, 10. prosince 2017

Památka / svátek / slavnost:

Liturgické období: doba adventní

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: B

komentář BD

1. NEDĚLE ADVENTNÍ

Datum: neděle, 3. prosince 2017

Památka / svátek / slavnost:

Liturgické období: doba adventní

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: B

komentář BD

JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

Datum: neděle, 26. listopadu 2017

Památka / svátek / slavnost: slavnost Ježíše Krista Krále

Liturgické období: mezidobí

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: A

komentář BD

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Datum: neděle, 19. listopadu 2017

Památka / svátek / slavnost:

Liturgické období: mezidobí

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: A

komentář BD

32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Datum: neděle, 12. listopadu 2017

Památka / svátek / slavnost:

Liturgické období: mezidobí

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: A

komentář BD

31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Datum: neděle, 5. listopadu 2017

Památka / svátek / slavnost:

Liturgické období: mezidobí

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: A

komentář BD

30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Datum: neděle, 29. října 2017

Památka / svátek / slavnost:

Liturgické období: mezidobí

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: A

komentář BD