Kdo je lektor Božího slova?
Lektor Božího slova je ten, kdo čte Boží slovo v liturgii, tzn. při slavení mše sv. a jiných náboženských obřadech. Lektorskou službu vykonává člověk z řad duchovenstva i laiků. Služba lektora Božího slova vyžaduje interpretační schopnost a dovednost.

Společenství lektorů Božího slova, praktická cvičení a nahrávky:
Dvě série vzdělávacích kurzů pro lektory děkanátů olomoucké arcidiecéze (1. série 2003–2005, 2. série 2011–2015), pravidelné setkávání lektorů v Olomouci od r. 2006 jednou do roka vždy v druhé půli října a z těchto setkání vzešlé uskutečňování nahrávek liturgického čtení s možností poslechu online, to vše připravilo půdu pro vytváření živého společenství lektorů napříč celou diecézí i mimo ni.
Tato společenství se rodí a oživují za pomoci aktivního přístupu lektorů k jejich službě. Z jejich iniciativy a zásluhou jejich organizace se uskutečňují v některých farnostech olomoucké diecéze (Bílovice, Zlín, Rožnov, Veselá, Zubří) praktická cvičení zaměřená na zvyšování kvality interpretace liturgického čtení. A to prostřednictvím prohlubování osobního vztahu k Božímu slovu a zároveň procvičováním mluvních a interpretační dovedností pod vedením MgA. Martiny Pavlíkové. Na tu je možno obracet se v případě zájmu o praktická cvičení v dalších farnostech.

21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Datum: neděle, 27. srpna 2017

Památka / svátek / slavnost:

Liturgické období: mezidobí

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: A

komentář BD

20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Datum: neděle, 20. srpna 2017

Památka / svátek / slavnost:

Liturgické období: mezidobí

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: A

komentář BD

19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Datum: neděle, 13. srpna 2017

Památka / svátek / slavnost:

Liturgické období: mezidobí

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: A

komentář BD

SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ

Datum: neděle, 6. srpna 2017

Památka / svátek / slavnost: svátek Proměnění Páně

Liturgické období: mezidobí

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: A

17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Datum: neděle, 30. července 2017

Památka / svátek / slavnost:

Liturgické období: mezidobí

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: A

komentář BD

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Datum: neděle, 23. července 2017

Památka / svátek / slavnost:

Liturgické období: mezidobí

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: A

komentář BD

15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Datum: neděle, 16. července 2017

Památka / svátek / slavnost:

Liturgické období: mezidobí

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: A

komentář BD

14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Datum: neděle, 9. července 2017

Památka / svátek / slavnost:

Liturgické období: mezidobí

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: A

komentář BD

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Datum: neděle, 2. července 2017

Památka / svátek / slavnost:

Liturgické období: mezidobí

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: A

komentář BD

12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Datum: neděle, 25. června 2017

Památka / svátek / slavnost:

Liturgické období: mezidobí

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: A

komentář BD

11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Datum: neděle, 18. června 2017

Památka / svátek / slavnost:

Liturgické období: mezidobí

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: A

komentář BD

NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Datum: neděle, 11. června 2017

Památka / svátek / slavnost: slavnost Nejsvětější Trojice

Liturgické období: mezidobí

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: A

komentář BD

SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Datum: neděle, 4. června 2017

Památka / svátek / slavnost: Seslání Ducha svatého

Liturgické období: doba velikonoční

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: A

komentář BD

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Datum: neděle, 28. května 2017

Památka / svátek / slavnost: 7. neděle velikonoční

Liturgické období: doba velikonoční

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: A

komentář BD