Kdo je lektor Božího slova?
Lektor Božího slova je ten, kdo čte Boží slovo v liturgii, tzn. při slavení mše sv. a jiných náboženských obřadech. Lektorskou službu vykonává člověk z řad duchovenstva i laiků. Služba lektora Božího slova vyžaduje interpretační schopnost a dovednost.

Společenství lektorů Božího slova, praktická cvičení a nahrávky:
Dvě série vzdělávacích kurzů pro lektory děkanátů olomoucké arcidiecéze (1. série 2003–2005, 2. série 2011–2015), pravidelné setkávání lektorů v Olomouci od r. 2006 jednou do roka vždy v druhé půli října a z těchto setkání vzešlé uskutečňování nahrávek liturgického čtení s možností poslechu online, to vše připravilo půdu pro vytváření živého společenství lektorů napříč celou diecézí i mimo ni.
Tato společenství se rodí a oživují za pomoci aktivního přístupu lektorů k jejich službě. Z jejich iniciativy a zásluhou jejich organizace se uskutečňují v některých farnostech olomoucké diecéze (Bílovice, Zlín, Rožnov, Veselá, Zubří) praktická cvičení zaměřená na zvyšování kvality interpretace liturgického čtení. A to prostřednictvím prohlubování osobního vztahu k Božímu slovu a zároveň procvičováním mluvních a interpretační dovedností pod vedením MgA. Martiny Pavlíkové. Na tu je možno obracet se v případě zájmu o praktická cvičení v dalších farnostech.

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Datum: neděle, 1. září 2019

Památka / svátek / slavnost:

Liturgické období: mezidobí

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: C

komentář BD

21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Datum: neděle, 25. srpna 2019

Památka / svátek / slavnost:

Liturgické období: mezidobí

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: C

komentář BD

20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Datum: neděle, 18. srpna 2019

Památka / svátek / slavnost:

Liturgické období: mezidobí

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: C

komentář BD

NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Datum: čtvrtek, 15. srpna 2019

Památka / svátek / slavnost: slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Liturgické období: mezidobí

komentář BD

19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Datum: neděle, 11. srpna 2019

Památka / svátek / slavnost:

Liturgické období: mezidobí

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: C

komentář BD

18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Datum: neděle, 4. srpna 2019

Památka / svátek / slavnost:

Liturgické období: mezidobí

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: C

komentář BD

17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Datum: neděle, 28. července 2019

Památka / svátek / slavnost:

Liturgické období: mezidobí

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: C

komentář BD

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Datum: neděle, 21. července 2019

Památka / svátek / slavnost:

Liturgické období: mezidobí

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: C

komentář BD

15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Datum: neděle, 14. července 2019

Památka / svátek / slavnost:

Liturgické období: mezidobí

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: C

komentář BD

14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Datum: neděle, 7. července 2019

Památka / svátek / slavnost:

Liturgické období: mezidobí

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: C

komentář BD

SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE

Datum: pátek, 5. července 2019

Památka / svátek / slavnost: slavnost sv. Cyrila a Metoděje

Liturgické období: mezidobí

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: C

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Datum: neděle, 30. června 2019

Památka / svátek / slavnost:

Liturgické období: mezidobí

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: C

komentář BD

12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Datum: neděle, 23. června 2019

Památka / svátek / slavnost:

Liturgické období: mezidobí

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: C

komentář BD

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ

Datum: čtvrtek, 20. června 2019

Památka / svátek / slavnost: slavnost Těla a Krve Páně

Liturgické období: mezidobí

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: C