Kdo je lektor Božího slova?
Lektor Božího slova je ten, kdo čte Boží slovo v liturgii, tzn. při slavení mše sv. a jiných náboženských obřadech. Lektorskou službu vykonává člověk z řad duchovenstva i laiků. Služba lektora Božího slova vyžaduje interpretační schopnost a dovednost.

Společenství lektorů Božího slova, praktická cvičení a nahrávky:
Dvě série vzdělávacích kurzů pro lektory děkanátů olomoucké arcidiecéze (1. série 2003–2005, 2. série 2011–2015), pravidelné setkávání lektorů v Olomouci od r. 2006 jednou do roka vždy v druhé půli října a z těchto setkání vzešlé uskutečňování nahrávek liturgického čtení s možností poslechu online, to vše připravilo půdu pro vytváření živého společenství lektorů napříč celou diecézí i mimo ni.
Tato společenství se rodí a oživují za pomoci aktivního přístupu lektorů k jejich službě. Z jejich iniciativy a zásluhou jejich organizace se uskutečňují v některých farnostech olomoucké diecéze (Bílovice, Zlín, Rožnov, Veselá, Zubří) praktická cvičení zaměřená na zvyšování kvality interpretace liturgického čtení. A to prostřednictvím prohlubování osobního vztahu k Božímu slovu a zároveň procvičováním mluvních a interpretační dovedností pod vedením MgA. Martiny Pavlíkové. Na tu je možno obracet se v případě zájmu o praktická cvičení v dalších farnostech.

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Datum: neděle, 23. dubna 2017

Památka / svátek / slavnost: 2. neděle velikonoční

Liturgické období: doba velikonoční

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: A

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Datum: neděle, 16. dubna 2017

Památka / svátek / slavnost: Zmrtvýchvstání Páně

Liturgické období: doba velikonoční

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: A

VELIKONOČNÍ VIGILIE

Datum: sobota, 15. dubna 2017

Památka / svátek / slavnost: Velikonoční vigilie

Liturgické období: Velikonoční triduum

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: A

VELKÝ PÁTEK

Datum: pátek, 14. dubna 2017

Památka / svátek / slavnost: Velký pátek

Liturgické období: Velikonoční triduum

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: A

ZELENÝ ČTVRTEK

Datum: čtvrtek, 13. dubna 2017

Památka / svátek / slavnost: Zelený čtvrtek

Liturgické období: Velikonoční triduum

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: A

KVĚTNÁ NEDĚLE

Datum: neděle, 9. dubna 2017

Památka / svátek / slavnost:

Liturgické období: Květná neděle

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: A

komentář BD

5. NEDĚLE POSTNÍ

Datum: neděle, 2. dubna 2017

Památka / svátek / slavnost:

Liturgické období: 5. neděle postní

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: A

komentář BD

4. NEDĚLE POSTNÍ

Datum: neděle, 26. března 2017

Památka / svátek / slavnost:

Liturgické období: 4. neděle postní

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: A

komentář BD

3. NEDĚLE POSTNÍ

Datum: neděle, 19. března 2017

Památka / svátek / slavnost:

Liturgické období: 3. neděle postní

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: A

komentář BD

2. NEDĚLE POSTNÍ

Datum: neděle, 12. března 2017

Památka / svátek / slavnost:

Liturgické období: 2. neděle postní

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: A

komentář BD

1. NEDĚLE POSTNÍ

Datum: neděle, 5. března 2017

Památka / svátek / slavnost:

Liturgické období: 1. neděle postní

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: A

komentář BD

8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Datum: neděle, 26. února 2017

Památka / svátek / slavnost:

Liturgické období: 8. neděle v mezidobí

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: A

komentář BD

7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Datum: neděle, 19. února 2017

Památka / svátek / slavnost:

Liturgické období: 7. neděle v mezidobí

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: A

komentář BD

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Datum: neděle, 12. února 2017

Památka / svátek / slavnost:

Liturgické období: 6. neděle v mezidobí

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: A

komentář BD