Kdo je lektor Božího slova?
Lektor Božího slova je ten, kdo čte Boží slovo v liturgii, tzn. při slavení mše sv. a jiných náboženských obřadech. Lektorskou službu vykonává člověk z řad duchovenstva i laiků. Služba lektora Božího slova vyžaduje interpretační schopnost a dovednost.

Společenství lektorů Božího slova, praktická cvičení a nahrávky:
Dvě série vzdělávacích kurzů pro lektory děkanátů olomoucké arcidiecéze (1. série 2003–2005, 2. série 2011–2015), pravidelné setkávání lektorů v Olomouci od r. 2006 jednou do roka vždy v druhé půli října a z těchto setkání vzešlé uskutečňování nahrávek liturgického čtení s možností poslechu online, to vše připravilo půdu pro vytváření živého společenství lektorů napříč celou diecézí i mimo ni.
Tato společenství se rodí a oživují za pomoci aktivního přístupu lektorů k jejich službě. Z jejich iniciativy a zásluhou jejich organizace se uskutečňují v některých farnostech olomoucké diecéze (Bílovice, Zlín, Rožnov, Veselá, Zubří) praktická cvičení zaměřená na zvyšování kvality interpretace liturgického čtení. A to prostřednictvím prohlubování osobního vztahu k Božímu slovu a zároveň procvičováním mluvních a interpretační dovedností pod vedením MgA. Martiny Pavlíkové. Na tu je možno obracet se v případě zájmu o praktická cvičení v dalších farnostech.

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Datum: neděle, 16. června 2019

Památka / svátek / slavnost: slavnost Nejsvětější Trojice

Liturgické období: mezidobí

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: C

SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Datum: neděle, 9. června 2019

Památka / svátek / slavnost: Seslání Ducha svatého

Liturgické období: doba velikonoční

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: C

komentář BD

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Datum: neděle, 2. června 2019

Památka / svátek / slavnost:

Liturgické období: doba velikonoční

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: C

komentář BD

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Datum: neděle, 26. května 2019

Památka / svátek / slavnost:

Liturgické období: doba velikonoční

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: C

komentář BD

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Datum: neděle, 19. května 2019

Památka / svátek / slavnost:

Liturgické období: doba velikonoční

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: C

komentář BD

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Datum: neděle, 12. května 2019

Památka / svátek / slavnost:

Liturgické období: doba velikonoční

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: C

komentář BD

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Datum: neděle, 5. května 2019

Památka / svátek / slavnost:

Liturgické období: doba velikonoční

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: C

komentář BD

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Datum: neděle, 28. dubna 2019

Památka / svátek / slavnost: svátek Božího milosrdenství

Liturgické období: doba velikonoční

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: C

komentář BD

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Datum: neděle, 21. dubna 2019

Památka / svátek / slavnost: Zmrtvýchvstání Páně

Liturgické období: doba velikonoční

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: C

VELIKONOČNÍ VIGILIE

Datum: sobota, 20. dubna 2019

Památka / svátek / slavnost: Velikonoční vigilie

Liturgické období: Velikonoční triduum

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: C

VELKÝ PÁTEK

Datum: pátek, 19. dubna 2019

Památka / svátek / slavnost: Velký pátek

Liturgické období: Velikonoční triduum

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: C

ZELENÝ ČTVRTEK

Datum: čtvrtek, 18. dubna 2019

Památka / svátek / slavnost: Zelený čtvrtek

Liturgické období: Velikonoční triduum

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: C

KVĚTNÁ NEDĚLE

Datum: neděle, 14. dubna 2019

Památka / svátek / slavnost: 6. neděle postní (Květná)

Liturgické období: doba postní

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: C

komentář BD

5. NEDĚLE POSTNÍ

Datum: neděle, 7. dubna 2019

Památka / svátek / slavnost:

Liturgické období: doba postní

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: C

komentář BD