Kdo je lektor Božího slova?
Lektor Božího slova je ten, kdo čte Boží slovo v liturgii, tzn. při slavení mše sv. a jiných náboženských obřadech. Lektorskou službu vykonává člověk z řad duchovenstva i laiků. Služba lektora Božího slova vyžaduje interpretační schopnost a dovednost.

Společenství lektorů Božího slova, praktická cvičení a nahrávky:
Dvě série vzdělávacích kurzů pro lektory děkanátů olomoucké arcidiecéze (1. série 2003–2005, 2. série 2011–2015), pravidelné setkávání lektorů v Olomouci od r. 2006 jednou do roka vždy v druhé půli října a z těchto setkání vzešlé uskutečňování nahrávek liturgického čtení s možností poslechu online, to vše připravilo půdu pro vytváření živého společenství lektorů napříč celou diecézí i mimo ni.
Tato společenství se rodí a oživují za pomoci aktivního přístupu lektorů k jejich službě. Z jejich iniciativy a zásluhou jejich organizace se uskutečňují v některých farnostech olomoucké diecéze (Bílovice, Zlín, Rožnov, Veselá, Zubří) praktická cvičení zaměřená na zvyšování kvality interpretace liturgického čtení. A to prostřednictvím prohlubování osobního vztahu k Božímu slovu a zároveň procvičováním mluvních a interpretační dovedností pod vedením MgA. Martiny Pavlíkové. Na tu je možno obracet se v případě zájmu o praktická cvičení v dalších farnostech.

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Datum: neděle, 13. května 2018

Památka / svátek / slavnost: 7. neděle velikonoční

Liturgické období: doba velikonoční

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: B

komentář BD

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Datum: neděle, 6. května 2018

Památka / svátek / slavnost: 6. neděle velikonoční

Liturgické období: doba velikonoční

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: B

komentář BD

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Datum: neděle, 29. dubna 2018

Památka / svátek / slavnost: 5. neděle velikonoční

Liturgické období: doba velikonoční

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: B

komentář BD

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Datum: neděle, 22. dubna 2018

Památka / svátek / slavnost: 4. neděle velikonoční

Liturgické období: doba velikonoční

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: B

komentář BD

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Datum: neděle, 15. dubna 2018

Památka / svátek / slavnost: 3. neděle velikonoční

Liturgické období: doba velikonoční

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: B

komentář BD

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Datum: neděle, 8. dubna 2018

Památka / svátek / slavnost: 2. neděle velikonoční

Liturgické období: doba velikonoční

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: B

komentář BD

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Datum: neděle, 1. dubna 2018

Památka / svátek / slavnost: Zmrtvýchvstání Páně

Liturgické období: doba velikonoční

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: B

VELIKONOČNÍ VIGILIE

Datum: sobota, 31. března 2018

Památka / svátek / slavnost: Velikonoční vigilie

Liturgické období: Velikonoční triduum

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: B

VELKÝ PÁTEK

Datum: pátek, 30. března 2018

Památka / svátek / slavnost: Velký pátek

Liturgické období: Velikonoční triduum

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: B

ZELENÝ ČTVRTEK

Datum: čtvrtek, 29. března 2018

Památka / svátek / slavnost: Zelený čtvrtek

Liturgické období: Velikonoční triduum

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: B

KVĚTNÁ NEDĚLE

Datum: neděle, 25. března 2018

Památka / svátek / slavnost:

Liturgické období: Květná neděle

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: B

komentář BD

5. NEDĚLE POSTNÍ

Datum: neděle, 18. března 2018

Památka / svátek / slavnost:

Liturgické období: doba postní

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: B

komentář BD

4. NEDĚLE POSTNÍ

Datum: neděle, 11. března 2018

Památka / svátek / slavnost:

Liturgické období: doba postní

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: B

komentář BD

3. NEDĚLE POSTNÍ

Datum: neděle, 4. března 2018

Památka / svátek / slavnost:

Liturgické období: doba postní

Liturgický cyklus pro nedělní čtení: B

komentář BD