PPU trasy

 

Desetileté putování ke křtu jedné absolventky herectví, uskutečňování soukromých poutí, setkání s biskupem Josefem Hrdličkou a posléze úzká spolupráce s ním, List Jana Pavla II. umělcům a pěší pouť do Santiaga de Compostela, to vše předcházelo prvnímu uskutečnění Pěší pouti za umělce v roce 2007, při jejímž zrodu stála Martina Pavlíková, působící od roku 2004 na Arcibiskupství olomouckém v oblasti kultury mluveného projevu a také hlavní organizátorka Setkání u studny.
Tehdy před deseti lety se z Kostelce na Hané přes Konici a Jaroměřice do Moravské Třebové vydaly dvě činoherečky – jedna z Moravy a druhá ze Slovenska, dále jeden violoncellista, Slovák žijící na Moravě, učitelka klavíru z Čech a jeden student uměnovědy na Univerzitě Palackého v Olomouci. Ve středu odpoledne se sešli na faře v Kostelci na Hané a do cíle putovali od čtvrtka do soboty za občasného duchovního doprovodu premonstrátského kněze. V cíli dostali požehnání od biskupa Josefa Hrdličky, který přijel do Moravské Třebové, aby na zakončení této pouti sloužil mši svatou.
Mottem „zkušební“ pouti se stal citát z Listu Jana Pavla II. umělcům: „Každá skutečná forma umění je svým způsobem přístupovou cestou k hlubší skutečnosti člověka i světa.“ S těmito slovy se už o něco větší skupina deseti poutníků, rozšířená o lékařku, textilní výtvarnici, studentku scénografie, absolventku teologie a pracovníka energetiky, v následujícím roce vydala na týdenní pouť, od neděle do soboty, a to z Rožnova pod Radhoštěm na Velehrad.
„Ne všichni jsou povoláni být umělci ve specifickém slova smyslu. Podle slov Geneze je však každému člověku svěřen úkol být tvůrcem vlastního života: v jistém smyslu z něj vytvořit umělecké, mistrovské dílo.“ Tento další citát z Listu Jana Pavla II. umělcům provázel jako motto Pěší pouť za umělce 2009 z Hoštejna do Zlatých Hor k Panně Marii Pomocné.
Tato pouť nasměrovala programovou podobu poutí nastávajících:

  1. Pěší putování z místa na místo každý rok nabízí novou trasu; poznávání krajiny a jejích míst na vlastní nohy. Většinou není možné navrhnout trasu tak, aby se zvládla celá pěšky, proto jsou někde nutné přesuny hromadnou dopravou nebo auty.
  2. Společenství putující skupiny dává každému účastníkovi možnost si zvolit, jestli chce putovat v tichu sám se sebou, nebo ve skupinkách; celá skupina se samozřejmě drží pohromadě. Skupina je rozmanitá jak věkem a profesemi, tak postoji k víře. Nejstarší poutník v průběhu dosavadních ročníků, který se přidal ke skupině na jednodenní trasu, byl ve věku 84 let, nejmladší měl 2 roky. K základní putující skupině, která čítá maximálně 20 poutníků, se přidávají na jeden den nebo i více poutníci z míst na trase nebo i přijíždějící z míst vzdálenějších.
  3. Duchovní rozměr lidského života – náboženská zkušenost při setkání s křesťanským vyznáním a katolickou liturgií; nabídka společných ranních modliteb, každodenní mše svatá, svátost smíření a adorace. Možnost blíže se seznámit s některými duchovními katolické církve.
  4. Seznamování se s kulturním dědictvím – každá trasa má zajímavá kulturní a duchovní místa. Podle náročnosti umělecko-kulturního programu a podle množství a významu těchto míst se volí, které památky se navštíví.
  5. Umělecko-kulturní program, který prostřednictvím uměleckých vystoupení přivádí k poznání naší kultury vybudované na křesťanských základech.
  6. Společenství širokého rozsahu a záběru se tvoří vzájemnou spoluprací s pomocnými organizátory v jednotlivých místech na trase, s vystupujícími v umělecko-kulturních programech a se všemi, kteří se připojují ke slavení mše svaté a účastní se doprovodného programu. K této skupině patří i všichni ti, kteří celý průběh pouti a všechny účastníky vkládají do svých modliteb a putují tak duchovně a s „prstem po mapě“.
  7. Utváření živé poutnické skupiny, „živené rozmanitou stravou“ všech řečených rovin, se tak děje na základě společného zažívání pestrého programu, který má duchovní základ v modlitbě, ale také společného prožívání agapé u jednoho stolu při společném stravování.
  8. Prolnutí všech těchto rovin potom tvoří jakousi formu modlitby (ta se také uskutečňuje v průběhu akademického roku první pondělky v měsíci pod názvem Setkání u studny s nabídkou slova Písma a poezie i setkání s různými oblastmi umění) za všechny tvořící umělce a každého člověka: • Aby srdce umělců stále toužila hledat smysl svého konání a objevovala krásu stvořeného. • Aby umělec cítil zodpovědnost za hodnotu své tvorby. • Aby měl vždy odvahu poznávat pravdu. • Aby jeho tvorba byla životodárnou potravou pro duši člověka. • Aby si společnost byla vědoma, že pro svůj zdravý rozvoj potřebuje kvalitní a pravdivé umělce. • Aby církev poznávala, že potřebuje umění, a mohla tak předávat poselství, které jí bylo svěřeno (z Listů Jana Pavla II.). • Aby pro umělce v církvi bylo Kristovo učení „domovem“ jejich duše.

Trasy ročníků 2010–2016 vedly krajinami Moravy, Čech i pomezí Moravy a Slovenska: Opava – Zlaté Hory k Panně Marii Pomocné; Olomouc – Králíky; Brno – Velehrad; Rožnov pod Radhoštěm – Velehrad; Nové Město nad Metují – Malé Svatoňovice; Roudnice nad Labem – Kadaň; Luhačovice – Turzovka.
Záštitu nad Pěší poutí od jejího začátku převzal Mons. Josef Hrdlička, pomocný biskup olomoucký. Pro zajímavost ještě něco málo jmen osobností, které se pouti zúčastnily ať už coby poutníci, nebo jako účinkující v doprovodném programu: violoncellista Moravské filharmonie Olomouc (MFO) Marián Pavlík, slovenská divadelní a filmová herečka Jana Oľhová, P. prof. Pavel Ambros, SJ, výtvarník Marek Trizuljak, hudební skladatel František Fiala, prof. Petr Piťha, kadeřník, divadelník a jáhen Jan Špilar, sr. boromejka Angelika Pintířová, houslista Pavel Kyncl, klarinetista MFO Aleš Janeček, violista Filharmonie B. Martinů Zlín Pavel Březík aj.
Pěší pouť za umělce 2017 ve dnech 23.–29. července povede krajem Českomoravské vrchoviny, krajem významných českých básníků 20. století, jako byli Jan Zahradníček, Jakub Deml, Otokar Březina a Josef Florian.
A proto: „Dotazujme se na Hospodina, dokud je možno ho najít, volejte ho, dokud je blízko“ (Iz 55,6), protože: „Vzdálíme-li se od Boha, nemáme už cíl a z poutníků na tomto světě se stáváme tuláky“ (papež František).

(Text byl uveřejněn jako článek v časopise Rodinný život 2/2017.)

 

Brožury k jednotlivým ročníkům jsou k náhledu zde.

Přehled ročníků 2007–2016 zde.

 

ozio_gallery_nano

PĚŠÍ POUŤ ZA UMĚLCE PROBĚHLA PODESÁTÉ

Stejně jako v předchozích letech se počátkem srpna sešla skupina, čítající letos celkem 18 osob z Čech, Moravy a Slovenska, aby společně putovali z Luhačovic na Turzovku kopcovitou krajinou Vizovických vrchů, Bílých Karpat, Javorníků a Kysucou, užívali si zeleně lesů a luk a kochali se úchvatnými výhledy do okolní krajiny při desátém ročníku Pěší poutě za umělce.

Pěší pouť za umělce 2016 slaví v letošním roce 10 let svého trvání. Po sedmi ročnících na Moravě a dvou v Čechách se opět vrací na Moravu, tentokrát na hranici se Slovenskem. Trasa povede z Luhačovic na mariánské poutní místo Turzovka na Slovensku a uskuteční se od neděle 31. července do soboty 6. srpna.

Tázal jsem se květin, kde myšlenky jejich jsou nejzdravější. A odpověděly: Na hrobech!
I optal jsem se jich rychle, kde se jim nejlépe odpočívá. A odpověděly: Na oltáři!

Tak květiny na tasovských loukách předávají poutníkům po léta demlovské vzkazy a suchá jehla petrkovská ryje hluboko do kovu a lidského srdce tajemství biblických poselství a údělu člověka. A my můžeme projet touto krásnou krajinou s větrem o závod za volantem automobilu s klimatizací a vidět přitom rozostřeně vpravo bor a vlevo řepky lán. Anebo krokem poutníka pomalu poměřovat věčnost od stvolu trávy s vřetenuškou k lodyze pampelišky pod lopuchem.

CHOPIT SE KAŽDODENNÍ KRÁSY

Pěší pouť za umělce 2017 prošla poslední červencový týden částí Vysočiny, a to z Telče přes Novou Říši, Jaroměřice nad Rokytnou, Třebíč a Tasov. Odtamtud se hromadnou dopravou přesunula do Polné, odkud pokračovala přes Věžnici, Šlapanov, Svatý Kříž a Petrkov do cíle letošní trasy, Havlíčkova Brodu.

POZVÁNKA K PUTOVÁNÍ KRAJEM ČESKOMORAVSKÉ VYSOČINY

11. ROČNÍK PĚŠÍ POUTĚ ZA UMĚLCE

„Snažit se čerpat krásu v maličkostech, chopit se každodenní krásy a nenechat si ji ujít.“

Trasa: TELČ – HAVLÍČKŮV BROD
přes Novou Říši, Jaroměřice n/R, Třebíč, Tasov, Petrkov

Termín: neděle 23. – sobota 29. července 2017

UŽ PODVANÁCTÉ SE USKUTEČNILA PĚŠÍ POUŤ ZA UMĚLCE

Je to až neuvěřitelné, zvláště pro ty, kteří se účastní od počátků pouti, že Pěší pouť za umělce proběhla již podvanácté a všichni došli živi a zdrávi. Trasa poutě 2018 vedla z Kutné Hory přes Uhlířské Janovice, Sázavu, Zruč n/S, Ledeč n/S, Číhošť, Sluneční zátoku J. Foglara, opět Ledeč n/S, Želiv a cíl byl v Humpolci. V pondělí a úterý se poutníci přesunuli na start těchto dvou etap (Uhlířské Janovice a Zruč n/S) hromadnou dopravou. Za šest dnů ušli pěšky skoro 150 km a setkali se s mnoha dobrými lidmi. S některými se jen zastavili, jiní se přidali k putování a doprovodnému programu, ale na začátku byli ti, kteří se od první chvíle podíleli svou nezištnou pomocí na zabezpečení zázemí pro poutnickou skupinu během celé pouti na jednotlivých místech trasy.

POZVÁNKA K PUTOVÁNÍ

12. ROČNÍK PĚŠÍ POUTĚ ZA UMĚLCE

Skutečně velké pravdy nelze nikdy zfalšovat; mohou být jenom zapomenuty.“ (G. K. Chesterton)

trasa: KUTNÁ HORA – HUMPOLEC
přes Sázavu, Ledeč n/S, Číhošť, Želiv

termín: neděle 22. – sobota 28. července 2018

PUTOVÁNÍ POSÁZAVÍM "PROTI PROUDU"

12. ROČNÍK PĚŠÍ POUTĚ ZA UMĚLCE

trasa: KUTNÁ HORA – HUMPOLEC
přes Sázavu, Zruč n/S, Ledeč n/S, Číhošť, Želiv

termín: neděle 22. – sobota 28. července 2018

 

Pěší pouť za umělce jako živý organismus

Poslední týden v červenci s přesahem do začátku srpna se uskutečnil 13. ročník Pěší poutě za umělce. Všichni poutníci dospěli do cíle živí a zdraví, naplnění velkým množství dojmů, zážitků a zkušeností, a to ne vždy jen příjemných, ale o to přínosnějších. Pěší pouť za umělce se ukazuje jako stále živý organismus schopný rozvoje.

Engelmar Hubert Unzeitig, CMM (1. března 1911 Hradec nad Svitavou – 2. března 1945 koncentrační tábor Dachau), byl katolický kněz a řeholník z řad sudetských Němců a odpůrce nacismu. Zemřel krátce před osvobozením v koncentračním táboře Dachau, přičemž některými spoluvězni byl považován za světce a nazýván Anděl z Dachau.

text ke stažení: zde

Již tuto neděli 28. července 2019 bude v Poličce v kostele sv. Michaela zahájen další ročník Pěší pouti za umělce. Poutníci se zde v 10.30 zúčastní místní mše svaté a odpoledne v 17.00, opět v tomto mile komorním prostoru kostela, udělí svátostné požehnání jevíčský farář P. Josef Slezák. Na duchovní program pak naváže program věnovaný rodáku z Poličky Bohuslavu Martinů.

Setkání s tímto skladatelem světového rozměru nám umožní houslové hudební těleso Duo Lyrico a Radek Navrátil, řeholní bratr kapucínského řádu. Ten si coby závěrečnou práci svých studií na olomoucké teologické fakultě vybral právě tohoto skladatele, neboť stejně jako on je rodákem z Poličky. Cílem jeho práce bylo objevování křesťanského rozměru života a tvorby tohoto skladatele.

Na jeho dílo se také zaměřuje brněnské houslové duo, manželé Markéta a Štěpán Graffovi. K tomuto nedělnímu, ale i k dalšímu programu v průběhu poutě jsou srdečně zváni všichni zájemci z řad veřejnosti. Jsou zváni i ke společnému putování, a to tak, že se v jednotlivých dnech a na jednotlivých trasách mohou připojit k poutnické skupině. Tím je umožněno, že se může účastnit každý, kdo má zájem. Nespadá do základní poutnické skupiny, ale může se k ní připojit. Jídlo a nocleh si zařizuje sám. Potřebné informace k programu i k putování zde.

„Neslýchané děje pod zemí se dějí / a nevídané ve vzduchu / zakleté tvary se náhle probouzejí / s výkřikem po duchu // Za zrcadlem stínů jímž je svět / jich úpění je slyšeti / hledejte vysvobozujících vět / vy jimž dáno i pro nic trpěti.“ (Tvary, báseň J. Zahradníčkovi od F. Halase).

POZVÁNKA K PUTOVÁNÍ

13. ROČNÍK PĚŠÍ POUTI ZA UMĚLCE

„Koho mám poslat, kdo nám půjde?“ Řekl jsem: „Zde jsem, mne pošli!“ (Iz 6,8)

trasa: POLIČKA – JAROMĚŘICE u Jevíčka
přes Olešnici, Kunštát, Boskovice, Velké Opatovice

termín: neděle 28. července – sobota 3. srpna 2019

Trasa Pěší pouti za umělce 2019 odstartuje v neděli 28. července z Poličky a bude končit v sobotu 3. srpna v Jaroměřicích. Procházet bude Olešnicí, Kunštátem, Boskovicemi a Velkými Opatovicemi.

A protože smyslem pouti je vždy vycházení směrem ven, někam a za někým putovat s určitým úmyslem, a protože papež František v letošním roce akcentoval misijní úkol církve, tedy vycházet z církve ven do světa a přinášet dobrou zvěst, že Kristus vstal z mrtvých, ukázal se jako vypovídající motto osmý verš z šesté kapitoly proroka Izaiáše: „Koho mám poslat, kdo nám půjde? Řekl jsem: Zde jsem, mne pošli!