termín: 28. 7.–3. 8.

motto: „Koho mám poslat, kdo nám půjde? Řekl jsem: ,Zde jsem, mne pošli!‘“

trasa: Polička – Bystré - Svojanov – Olešnice – Kunštát – Boskovice – Velké Opatovice – Jaroměřice

ppu logotyp

POZVÁNKA K PUTOVÁNÍ

13. ROČNÍK PĚŠÍ POUTI ZA UMĚLCE

„Koho mám poslat, kdo nám půjde?“ Řekl jsem: „Zde jsem, mne pošli!“ (Iz 6,8)

trasa: POLIČKA – JAROMĚŘICE u Jevíčka
přes Olešnici, Kunštát, Boskovice, Velké Opatovice

termín: neděle 28. července – sobota 3. srpna 2019

Trasa Pěší pouti za umělce 2019 odstartuje v neděli 28. července z Poličky a bude končit v sobotu 3. srpna v Jaroměřicích. Procházet bude Olešnicí, Kunštátem, Boskovicemi a Velkými Opatovicemi.

A protože smyslem pouti je vždy vycházení směrem ven, někam a za někým putovat s určitým úmyslem, a protože papež František v letošním roce akcentoval misijní úkol církve, tedy vycházet z církve ven do světa a přinášet dobrou zvěst, že Kristus vstal z mrtvých, ukázal se jako vypovídající motto osmý verš z šesté kapitoly proroka Izaiáše: „Koho mám poslat, kdo nám půjde? Řekl jsem: Zde jsem, mne pošli!