„Nemůžeme vstoupit do druhého a zažívat jeho pocity a vjemy, to je nepoznatelné tajemství. Ale umělecké dílo dokáže různé lidi rozrezonovat na stejné struně a přes společné vnímání určitého uměleckého díla se dokáže toto tajemství duší vzájemně propojit.“ I v tomto smyslu hovořil o umění autor románů pro mládež (od 9 do 99 let) věnovaných významným osobnostem křesťanské historie, ale také malíř a ilustrátor Oldřich Selucký v kavárně Amadeus, kde proběhlo další Setkání u studny, zahajující akademický rok 2017/2018.

Tento absolvent MFF UK v Praze, obor teoretická kybernetika, se ve svém životě rozhodl pro jinou dráhu. Začal od výtvarného umění a pokračoval přes poezii a prózu, filozofii, historii a teologii, psaní scénářů k románům. Už jako manžel a otec syna si splnil dávný sen, studium akademické kresby, kterou absolvoval v ateliéru profesora Borise Jirků. Oldřich Selucký jako spisovatel obdržel do vínku schopnost poutavě vyprávět příběhy, barevně přibližovat různá historická období, ale také zajímavě hovořit právě o umění. K tomu ho uschopňuje veliká šíře záběru jeho umělecké činnosti.

Také představil své knihy, mezi nimi i překlady spisů francouzského mnicha trapistického kláštera o. Jeronýma, které olomoucké Karmelitánské knihkupectví nabídlo přímo v kavárně ke koupi. Autor hned na místě poskytl autogram i s věnováním. Večer s Oldřichem Seluckým rozrezonoval srdce všech přítomných a pozvedl duše nad každodenní těžkosti.

Stejně tak i první půle Studny poskytla pokrm pro lidské nitro prostřednictvím kompozice textů za doprovodu kytarové improvizace Jiřího Týfy. Na interpretaci textů z proroka Izaiáše, sv. Pavla a žalmů se podílela lektorka Božího slova ze Zlína Jaroslava Navláčilová a spolu s ní autorka všech „studničních“ kompozic slova a hudby Martina Pavlíková, biblické texty doplnila poezií německého básníka 17. stol. Paula Fleminga a textem sv. Cyrila Proglas. Kompozice slova a hudby byla orámována básní českého autora Rudolfa Závodného Modlitba k Panně Marii.

 

ozio_gallery_nano