Boris / sv. Viktorin (Vítězslav) (23. neděle v mezidobí)
Iz 35,4-7a
Zl 146(145)
Jak 2,1-5
Mk 7,31-37
Barva: Zelená