Albert / Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě (Slavnost Ježíše Krista Krále)
Dan 7,13-14
Zl 93(92)
Zj 1,5-8
Jan 18,33b-37
Barva: Bílá