Andrea / sv. Kosma a Damián (26. neděle v mezidobí)
Nm 11,25-29
Zl 19(18)
Jak 5,1-6
Mk 9,38-43.45.47-48
Barva: Zelená