Štěpánka / sv. Wolfgang (31. neděle v mezidobí)
Dt 6,2-6
Zl 18(17)
Zid 7,23-28
Mk 12,28b-34
Barva: Zelená