Vavřinec / Svátek sv. Vavřince
2Kor 9,6-10
Zl 112(111)
Jan 12,24-26
Barva: Červená