Bartoloměj / Svátek sv. Bartoloměje apoštola
Zj 21,9b-14
Zl 145(144)
Jan 1,45-51
Barva: Červená