Slavěna / sv. Benedikt Aniánský (pátek 5. týdne v mezidobí)
Gn 3,1-8
Zl 32
Mk 7,31-37
Barva: Zelená