Adolf / sv. Řehoř Barbarigo (čtvrtek 11. týdne v mezidobí)
2Kor 11,1-11
Zl 111
Mt 6,7-15
Barva: Zelená