Igor / sv. Terezie od Dítěte Ježíše (pátek 26. týdne v mezidobí)
Bar 1,15-22
Zl 79
Lk 10,13-16
Barva: Bílá