Felix / Slavnost Všech svatých
Zj 7,2-4.9-14
Zl 24(23)
1Jan 3,1-3
Mt 5,1-12a
Barva: Bílá