Saskie / sv. Wilibrord (32. neděle v mezidobí)
1Kral 17,10-16
Zl 146(145)
Zid 9,24-28
Mk 12,38-44
Barva: Zelená