Zlata / sv. Kleofáš (sobota 25. týdne v mezidobí)
Zach 2,5-9.14-15a
Jer 31
Lk 9,43b-45
Barva: Zelená