Kdo je lektor Božího slova?
Lektor Božího slova je ten, kdo čte Boží slovo v liturgii, tzn. při slavení mše sv. a jiných náboženských obřadech. Lektorskou službu vykonává člověk z řad duchovenstva i laiků. Služba lektora Božího slova vyžaduje interpretační schopnost a dovednost.

Společenství lektorů Božího slova, praktická cvičení a nahrávky:
Dvě série vzdělávacích kurzů pro lektory děkanátů olomoucké arcidiecéze (1. série 2003–2005, 2. série 2011–2015), pravidelné setkávání lektorů v Olomouci od r. 2006 jednou do roka vždy v druhé půli října a z těchto setkání vzešlé uskutečňování nahrávek liturgického čtení s možností poslechu online, to vše připravilo půdu pro vytváření živého společenství lektorů napříč celou diecézí i mimo ni.
Tato společenství se rodí a oživují za pomoci aktivního přístupu lektorů k jejich službě. Z jejich iniciativy a zásluhou jejich organizace se uskutečňují v některých farnostech olomoucké diecéze (Bílovice, Zlín, Rožnov, Veselá, Zubří) praktická cvičení zaměřená na zvyšování kvality interpretace liturgického čtení. A to prostřednictvím prohlubování osobního vztahu k Božímu slovu a zároveň procvičováním mluvních a interpretační dovedností pod vedením MgA. Martiny Pavlíkové. Na tu je možno obracet se v případě zájmu o praktická cvičení v dalších farnostech.

Název projektu:

PŘÍPRAVA LEKTORŮ BOŽÍHO SLOVA ONLINE

Obsah:
Kompletní texty čtení z nedělní liturgie spolu s odkazy na komentáře Českého katolického biblického díla a ukázkové nahrávky pro inspiraci.

Cílová skupina:
Lektoři, katecheti, bohoslovci, kněží a všichni zájemci o předčítání Božího slova.

Potřeby cílové skupiny:
Od r. 2003 se na Arcibiskupství olomouckém realizuje projekt vzdělávání lektorů Božího slova, který vede MgA. Martina Pavlíková. Na základě uskutečněných vzdělávacích kurzů „Čtení Božího slova při liturgii“, kterými dosud prošlo více než 2000 lektorů, se projevila potřeba mít k dispozici kromě liturgických textů také ukázkové nahrávky nedělních čtení.
V nadále probíhajících praktických cvičeních kultury řeči v jednotlivých farnostech se ukazuje, že lektoři potřebují ke své přípravě referenční materiál, k němuž se mohou průběžně vracet. Chceme proto lektorům poskytnout jedno místo na internetových stránkách, kde najdou pohromadě všechny potřebné materiály a zdroje ke kvalitní přípravě své služby lektora.

Kongregace pro bohoslužbu a svátosti: Nóta k neděli Božího slova

Papež František si přeje, abychom třetí neděli v liturgickém mezidobí slavili každý rok jako neděli Božího slova.1 Připomíná tak všem, duchovním pastýřům i věřícím, význam a hodnotu Písma svatého pro křesťanský život. Odkazuje rovněž na vztah mezi Božím slovem a liturgií: „Jako křesťané jsme jeden lid, který je na cestě dějinami, posilněný přítomností Pána, který je uprostřed nás, hovoří k nám a sytí nás. Bibli se nemáme věnovat jednou do roka, ale po celý rok. Pociťujeme totiž naléhavou nutnost důvěrného spojení s Písmem svatým i se Vzkříšeným, který nikdy nepřestává lámat chléb ve společenství věřících. Z tohoto důvodu musíme dosáhnout důvěrné znalosti Písma svatého, jinak zůstane naše srdce chladné a oči zavřené, protože jsme takoví, jací jsme, postiženi různými formami slepoty.“2

U příležitosti neděle Božího slova, kterou papež František ustanovil na 3. neděli v liturgickém mezidobí (24. ledna), zveme ty, kdo při liturgii slouží čtením Božího slova, na online formační setkání lektorů, které se uskuteční ve čtvrtek 21. ledna ve 20:00 přes Zoom a Youtube. Smyslem setkání je lépe porozumět významu Božího slova při liturgii, připomenout si praktické úkoly lektora a sdílet vlastní zkušenosti ze služby.

Setkání pořádá Liturgie.cz - Institut pro liturgickou formaci.

Ohlášený termín zveřejnění videozáznamu přednášky otce Petra Chalupy pro lektory Božího slova i Setkání u studny s otcem Milanem Palkovičem se přesouvá až na čtvrtek 10. prosince 2020.

Jak už bylo oznámeno, říjnové setkání lektorů v Olomouci ani podzimní Setkání u studny se kvůli pandemii nekonaly. Zájemci však o plánovaná témata nepřijdou. Videozáznam přednášky „Liturgický rok v textech Písma“ otce Petra Chalupy bude k dispozici prostřednictvím internetu. Stejně tak videozáznam Setkání u studny s otcem Milanem Palkovičem a rozhovor s ním na téma „Slavnost a slavení v lidské společnosti“ bude k dispozici na internetu. Vzhledem k současné situaci se však vyvěšení videonahrávek na internetu posouvá na čtvrtek 10. prosince. Všem, kteří tyto videonahrávky očekávali v plánovaném termínu, se organizátoři a autoři těchto záznamů omlouvají a děkují za pochopení.

A přestože je současná doba plná změn a nejistot, je zároveň dobou plnou milostí. Veškerá omezení paradoxně dávají prostor a příležitost objevovat jistoty a opory jinde než jen ve světě materiálním, a to v Božím slově – objevovat pevnou půdu pod nohama v textech Písma svatého: „Jestliže tedy ústy vyznáváš, že Ježíš je Pán, a v srdci věříš, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy vede ke spáse. Písmo přece říká: ‚Žádný, kdo v něho věří, nebude zklamán‘“ (Řím 10,9.11).

Naslouchat Božímu slovu každý den liturgického roku, abychom dostali tu nejlepší potravu pro svou duši a mohli se pevně opírat o naději, kterou Boží slovo nabízí, je možné zde.

Dovolme Božímu slovu, aby nás uzdravovalo!
„Cestou uviděl člověka, který byl od narození slepý… ‚Nezhřešil ani on, ani jeho rodiče, ale mají se na něm zjevit Boží skutky…‘ Po těch slovech plivl na zem, udělal ze sliny bláto, potřel mu tím blátem oči a řekl mu: ‚Jdi se umýt v rybníku Siloe‘ – to slovo znamená ‚Poslaný‘. Šel tam tedy, umyl se, a když se vrátil, viděl.“ (Jan 9,1.3.6–8)
Pán Ježíš touží po uzdravení naší duše i těla, a to tehdy i dnes. A zvláště v době celosvětové pandemie. Aby nás Pán mohl uzdravovat, je potřeba mu naslouchat, poznávat jeho život, jeho skutky, a tak uvěřit: „Nekonám-li skutky svého Otce, nevěřte mi. Jestliže však je konám a nevěříte mně, věřte těm skutkům, abyste poznali a (konečně) pochopili, že Otec je ve mně a já v Otci.“ (Jan 10,37–38)
Proto se rozhodly Marta Hošťálková z arcidiecézního Centra pro pastoraci nemocných a Martina Pavlíková z Centra pro kulturu uskutečnit audionahrávky Janova evangelia. Všech 21 kapitol je nahráno v interpretaci Martiny Pavlíkové.
Nyní jsou dostupné k poslechu a ke stažení po jednotlivých kapitolách.
Během podzimu se ale chystá ještě jeden krok: dát dohromady evangelium jako celek a umístit ho na elektronický nosič. Tak bude nahrávka k použití ve službě nemocničních kaplanů: pacientům a zdravotníkům, ale i samotným kaplanům a dalším.
Všechny kapitoly jsou připraveny k poslechu na stránkách olomoucké arcidiecézezde.

Lektoři Božího slova měli v předešlých třech letech možnost účastnit se v měsíci květnu na Velehradě víkendové duchovní obnovy s o. Mariánem Pospěchou. I letos se tato duchovní obnova měla o třetím víkendu v květnu uskutečnit. Ovšem kvůli současné situaci není možné, aby proběhla. Dá-li Pán, mohou se na ni lektoři těšit opět v příštím roce.

Lektorům Božího slova se za poslední dva měsíce jejich služba výrazně umenšila, ne-li přerušila. Přesto – nebo možná právě proto – je dobré a přínosné číst si Boží slovo tak, že mu prostřednictvím svého předčítání pozorně nasloucháme. Nebo je možné využít stále se doplňující nahrávky liturgického čtení na tomto webu, kde je v archivu možné dohledat nedělní liturgická čtení, ale postupně se také doplňují čtení z liturgie všedního dne, ze slavností a svátků.

Dále je tu nabídka poslechu Evangelia podle Jana. Momentálně je možnost poslechu čtyř kapitol. Každý týden bude přidána další kapitola spolu s pozvánkou a na konci srpna by mělo být Janovo evangelium kompletní.

Nabídka scénářů k interpretaci:

Květná neděle (A): pdf, doc

 

Květná neděle (B): pdf, doc

 

Květná neděle (C): pdf, doc

 

Velký pátek – 3 hlasy: pdf, doc;  4 hlasy: pdf, doc

 

Scénář je nabídnut jako jedna z možností nebo jako inspirace.
Každý si ho může dále upravit tak, jak to z jeho pohledu bude nejvhodnější.

Rozdělení do hlasů má za úkol jasné, srozumitelné a přehledné vyprávění, kterému by posluchač s chutí naslouchal. Text pašijí tedy není rozdělen jako divadelní scénář, ale jako literární text určený k vyprávění. Všichni čtyři interpreti jsou tedy vypravěči, přičemž jeden má texty týkající se osoby Ježíše, další týkající se všech učedníků, další těch, kteří mají moc, a dále je zde lid.

Janovy pašije pro Velký pátek jsou nabídnuty i pro interpretaci ve třech hlasech. Zde jsou texty mocných a lidu sloučeny do textu označeného Ostatní.

Aby se text pohodlně četl, má i grafickou podobu významového členění s dostatečně velkými písmeny.
Texty uložené ve formátu PDF jsou pro ty, kteří nebudou chtít nic měnit a upravovat.
Textový dokument je k dispozici pro další možné úpravy.

S případnými dotazy se obracejte na Martinu Pavlíkovou: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nahrávky liturgického čtení na každou neděli cyklu C, duchovní obnova pro lektory Božího slova v květnu na Velehradě pod vedením P. Mariána Pospěchy, kurz „Čtení Božího slova v liturgii“ v podzimních měsících pořádaný děkanátem Přerov, ale také individuální hodiny kultury řeči ve službě pro Boží slovo nabídne lektorům Božího slova – nejen olomoucké arcidiecéze – rok 2019.

Když zní Boží Slovo – čtení, žalm a evangelium – máme otevřít srdce, protože k nám promlouvá sám Bůh, a nemyslet na něco jiného či mluvit o něčem jiném,“ říká ve své promluvě při generální audienci papež František a pokračuje: „Biblický text totiž přestává být písmem a stává se živým slovem, které pronáší sám Bůh tady a teď. Skrze lektora nás oslovuje Bůh a dovolává se nás, kteří s vírou nasloucháme. Duch, který »mluvil ústy proroků« (Krédo), inspiroval svatopisce, »aby Boží slovo opravdu působilo v srdcích to, čemu nasloucháme ušima« (Úvod k mešnímu lekcionáři, 9).
K naslouchání Božímu slovu je zapotřebí mít otevřené také srdce. Bůh promlouvá a my Mu popřáváme sluchu, abychom pak uskutečňovali to, co jsme slyšeli. Je velice důležité naslouchat. Někdy možná dobře nerozumíme, protože některá čtení jsou trochu obtížná. Bůh k nám však promlouvá jinak a my nasloucháme ve ztišení. Potřebujeme naslouchat! Jde totiž o život…“

Setkání lektorů Božího slova v sobotu 23. října 2021 v Olomouci se pro zdravotní neschopnost Martiny Pavlíkové nekoná. Hlavní organizátorka všem děkuje za pochopení.

Všichni ti, kteří měli zájem o přednášku doc. Petra Chalupy „Liturgický rok pro život křesťana“ a těšili se na ni, se nemusejí bát, že by o ni přišli. Přednáška bude, stejně jako předešlý rok, natočena a odkaz na poslech nahrávky bude k dispozici na tomto webu.

setkani lektoru21Stále se učit, sdílet své zkušenosti, znovu se setkávat, ale i poprvé přijít do společenství lektorů Božího slova, společně slavit mši svatou – tak se dá stručně charakterizovat setkávání lektorů Božího slova, kteří se každoročně sjíždějí v Olomouci v sobotu v druhé půli října.

Dá-li Pán, 19. setkání lektorů BS v Olomouci se uskuteční v sobotu 23. října 2021 v sále, který je součástí restaurace a pizzerie U Kristýna a nachází se v 1. patře nad restaurací, kterou naleznete v ulici Wurmova 6, cca 40 m od Arcibiskupského paláce. Vchod do sálu je z ulice velkou branou do dvora kurie, kde jsou i zvonky.

V sobotu 17. října 2020 se vzhledem k vládním nařízením ohledně současné pandemie neuskuteční 18. setkání lektorů v Arcibiskupském paláci v Olomouci.

Všem, kteří tato setkání každoročně navštěvují, ale také těm, kdo se chtěli do Olomouce vypravit poprvé, aby se tu setkali s ostatními lektory Božího slova, bude toto společenství chybět. Neboť toto říjnové setkání znovu a znovu probouzí vědomí, jaký poklad se ukrývá v textech Písma, když jim s důvěrou nasloucháme. Vzájemné sdílení se ohledně zkušeností lektorské služby zúčastněné obohacuje, povzbuzuje a posiluje.

setkani lektoru20Již poosmnácté se v Olomouci uskuteční říjnové setkání lektorů Božího slova z farností olomoucké arcidiecéze, a to v sobotu 17. října 2020.

Probouzení a budování vztahu k Božímu slovu, to bylo hlavní téma setkání lektorů Božího slova olomoucké arcidiecéze, kteří se v polovině října již posedmnácté sešli v Olomouci.

Letošní setkání se poprvé uskutečnilo celé v Arcibiskupském paláci, v „andílkovském“ sále ve druhém patře. Přijeli zástupci lektorů z jedenácti farností a jedenácti děkanátů. Oproti předešlým rokům, kdy se sjíždělo okolo čtyřiceti lektorů, byl tentokrát jejich počet velmi komorní, dvacet účastníků. O to víc ale vzniklo prostoru ke vzájemnému sdílení.

setkani lektoru19V Olomouci se již posedmnácté sjedou lektoři Božího slova z arcidiecéze olomoucké, a to v sobotu 19. října. Čas bude jako obvykle 10–15 hod. Místo setkání však bude jiné! Ze sálů kurie se setkání lektorů přesouvá do Arcibiskupského paláce do sálu zvaného „andílkovský“ ve 2. patře; dobrou zprávou je, že se v budově paláce nachází výtah.