Kongregace pro bohoslužbu a svátosti: Nóta k neděli Božího slova

Papež František si přeje, abychom třetí neděli v liturgickém mezidobí slavili každý rok jako neděli Božího slova.1 Připomíná tak všem, duchovním pastýřům i věřícím, význam a hodnotu Písma svatého pro křesťanský život. Odkazuje rovněž na vztah mezi Božím slovem a liturgií: „Jako křesťané jsme jeden lid, který je na cestě dějinami, posilněný přítomností Pána, který je uprostřed nás, hovoří k nám a sytí nás. Bibli se nemáme věnovat jednou do roka, ale po celý rok. Pociťujeme totiž naléhavou nutnost důvěrného spojení s Písmem svatým i se Vzkříšeným, který nikdy nepřestává lámat chléb ve společenství věřících. Z tohoto důvodu musíme dosáhnout důvěrné znalosti Písma svatého, jinak zůstane naše srdce chladné a oči zavřené, protože jsme takoví, jací jsme, postiženi různými formami slepoty.“2

U příležitosti neděle Božího slova, kterou papež František ustanovil na 3. neděli v liturgickém mezidobí (24. ledna), zveme ty, kdo při liturgii slouží čtením Božího slova, na online formační setkání lektorů, které se uskuteční ve čtvrtek 21. ledna ve 20:00 přes Zoom a Youtube. Smyslem setkání je lépe porozumět významu Božího slova při liturgii, připomenout si praktické úkoly lektora a sdílet vlastní zkušenosti ze služby.

Setkání pořádá Liturgie.cz - Institut pro liturgickou formaci.

Ohlášený termín zveřejnění videozáznamu přednášky otce Petra Chalupy pro lektory Božího slova i Setkání u studny s otcem Milanem Palkovičem se přesouvá až na čtvrtek 10. prosince 2020.

Jak už bylo oznámeno, říjnové setkání lektorů v Olomouci ani podzimní Setkání u studny se kvůli pandemii nekonaly. Zájemci však o plánovaná témata nepřijdou. Videozáznam přednášky „Liturgický rok v textech Písma“ otce Petra Chalupy bude k dispozici prostřednictvím internetu. Stejně tak videozáznam Setkání u studny s otcem Milanem Palkovičem a rozhovor s ním na téma „Slavnost a slavení v lidské společnosti“ bude k dispozici na internetu. Vzhledem k současné situaci se však vyvěšení videonahrávek na internetu posouvá na čtvrtek 10. prosince. Všem, kteří tyto videonahrávky očekávali v plánovaném termínu, se organizátoři a autoři těchto záznamů omlouvají a děkují za pochopení.

A přestože je současná doba plná změn a nejistot, je zároveň dobou plnou milostí. Veškerá omezení paradoxně dávají prostor a příležitost objevovat jistoty a opory jinde než jen ve světě materiálním, a to v Božím slově – objevovat pevnou půdu pod nohama v textech Písma svatého: „Jestliže tedy ústy vyznáváš, že Ježíš je Pán, a v srdci věříš, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy vede ke spáse. Písmo přece říká: ‚Žádný, kdo v něho věří, nebude zklamán‘“ (Řím 10,9.11).

Naslouchat Božímu slovu každý den liturgického roku, abychom dostali tu nejlepší potravu pro svou duši a mohli se pevně opírat o naději, kterou Boží slovo nabízí, je možné zde.

Dovolme Božímu slovu, aby nás uzdravovalo!
„Cestou uviděl člověka, který byl od narození slepý… ‚Nezhřešil ani on, ani jeho rodiče, ale mají se na něm zjevit Boží skutky…‘ Po těch slovech plivl na zem, udělal ze sliny bláto, potřel mu tím blátem oči a řekl mu: ‚Jdi se umýt v rybníku Siloe‘ – to slovo znamená ‚Poslaný‘. Šel tam tedy, umyl se, a když se vrátil, viděl.“ (Jan 9,1.3.6–8)
Pán Ježíš touží po uzdravení naší duše i těla, a to tehdy i dnes. A zvláště v době celosvětové pandemie. Aby nás Pán mohl uzdravovat, je potřeba mu naslouchat, poznávat jeho život, jeho skutky, a tak uvěřit: „Nekonám-li skutky svého Otce, nevěřte mi. Jestliže však je konám a nevěříte mně, věřte těm skutkům, abyste poznali a (konečně) pochopili, že Otec je ve mně a já v Otci.“ (Jan 10,37–38)
Proto se rozhodly Marta Hošťálková z arcidiecézního Centra pro pastoraci nemocných a Martina Pavlíková z Centra pro kulturu uskutečnit audionahrávky Janova evangelia. Všech 21 kapitol je nahráno v interpretaci Martiny Pavlíkové.
Nyní jsou dostupné k poslechu a ke stažení po jednotlivých kapitolách.
Během podzimu se ale chystá ještě jeden krok: dát dohromady evangelium jako celek a umístit ho na elektronický nosič. Tak bude nahrávka k použití ve službě nemocničních kaplanů: pacientům a zdravotníkům, ale i samotným kaplanům a dalším.
Všechny kapitoly jsou připraveny k poslechu na stránkách olomoucké arcidiecézezde.

Lektoři Božího slova měli v předešlých třech letech možnost účastnit se v měsíci květnu na Velehradě víkendové duchovní obnovy s o. Mariánem Pospěchou. I letos se tato duchovní obnova měla o třetím víkendu v květnu uskutečnit. Ovšem kvůli současné situaci není možné, aby proběhla. Dá-li Pán, mohou se na ni lektoři těšit opět v příštím roce.

Lektorům Božího slova se za poslední dva měsíce jejich služba výrazně umenšila, ne-li přerušila. Přesto – nebo možná právě proto – je dobré a přínosné číst si Boží slovo tak, že mu prostřednictvím svého předčítání pozorně nasloucháme. Nebo je možné využít stále se doplňující nahrávky liturgického čtení na tomto webu, kde je v archivu možné dohledat nedělní liturgická čtení, ale postupně se také doplňují čtení z liturgie všedního dne, ze slavností a svátků.

Dále je tu nabídka poslechu Evangelia podle Jana. Momentálně je možnost poslechu čtyř kapitol. Každý týden bude přidána další kapitola spolu s pozvánkou a na konci srpna by mělo být Janovo evangelium kompletní.

Nabídka scénářů k interpretaci:

Květná neděle (A): pdf, doc

 

Květná neděle (B): pdf, doc

 

Květná neděle (C): pdf, doc

 

Velký pátek – 3 hlasy: pdf, doc;  4 hlasy: pdf, doc

 

Scénář je nabídnut jako jedna z možností nebo jako inspirace.
Každý si ho může dále upravit tak, jak to z jeho pohledu bude nejvhodnější.

Rozdělení do hlasů má za úkol jasné, srozumitelné a přehledné vyprávění, kterému by posluchač s chutí naslouchal. Text pašijí tedy není rozdělen jako divadelní scénář, ale jako literární text určený k vyprávění. Všichni čtyři interpreti jsou tedy vypravěči, přičemž jeden má texty týkající se osoby Ježíše, další týkající se všech učedníků, další těch, kteří mají moc, a dále je zde lid.

Janovy pašije pro Velký pátek jsou nabídnuty i pro interpretaci ve třech hlasech. Zde jsou texty mocných a lidu sloučeny do textu označeného Ostatní.

Aby se text pohodlně četl, má i grafickou podobu významového členění s dostatečně velkými písmeny.
Texty uložené ve formátu PDF jsou pro ty, kteří nebudou chtít nic měnit a upravovat.
Textový dokument je k dispozici pro další možné úpravy.

S případnými dotazy se obracejte na Martinu Pavlíkovou: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nahrávky liturgického čtení na každou neděli cyklu C, duchovní obnova pro lektory Božího slova v květnu na Velehradě pod vedením P. Mariána Pospěchy, kurz „Čtení Božího slova v liturgii“ v podzimních měsících pořádaný děkanátem Přerov, ale také individuální hodiny kultury řeči ve službě pro Boží slovo nabídne lektorům Božího slova – nejen olomoucké arcidiecéze – rok 2019.