Ohlášený termín zveřejnění videozáznamu přednášky otce Petra Chalupy pro lektory Božího slova i Setkání u studny s otcem Milanem Palkovičem se přesouvá až na čtvrtek 10. prosince 2020.

Jak už bylo oznámeno, říjnové setkání lektorů v Olomouci ani podzimní Setkání u studny se kvůli pandemii nekonaly. Zájemci však o plánovaná témata nepřijdou. Videozáznam přednášky „Liturgický rok v textech Písma“ otce Petra Chalupy bude k dispozici prostřednictvím internetu. Stejně tak videozáznam Setkání u studny s otcem Milanem Palkovičem a rozhovor s ním na téma „Slavnost a slavení v lidské společnosti“ bude k dispozici na internetu. Vzhledem k současné situaci se však vyvěšení videonahrávek na internetu posouvá na čtvrtek 10. prosince. Všem, kteří tyto videonahrávky očekávali v plánovaném termínu, se organizátoři a autoři těchto záznamů omlouvají a děkují za pochopení.

A přestože je současná doba plná změn a nejistot, je zároveň dobou plnou milostí. Veškerá omezení paradoxně dávají prostor a příležitost objevovat jistoty a opory jinde než jen ve světě materiálním, a to v Božím slově – objevovat pevnou půdu pod nohama v textech Písma svatého: „Jestliže tedy ústy vyznáváš, že Ježíš je Pán, a v srdci věříš, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy vede ke spáse. Písmo přece říká: ‚Žádný, kdo v něho věří, nebude zklamán‘“ (Řím 10,9.11).

Naslouchat Božímu slovu každý den liturgického roku, abychom dostali tu nejlepší potravu pro svou duši a mohli se pevně opírat o naději, kterou Boží slovo nabízí, je možné zde.