Lektoři Božího slova a jejich vzdělávání v olomoucké arcidiecézi slaví letos dvacáté výročí. V roce 2003 toto vzdělávání v podobě kurzu o čtyřech částech inicioval ve všech děkanátech arcidiecéze pomocný biskup Josef Hrdlička. Chtěl tak upozornit na význam lektorské služby pro liturgii a také zodpovědnost těch, kdo se předčítání Božího slova věnují.

Kurz čtení Božího slova v liturgii byl při svém prvním dovršení v roce 2005 také startem pro každoroční říjnové setkávání lektorů Božího slova v Olomouci. Tato podoba setkávání byla přerušena až roku 2020 pandemií covidu.

Vzdělávací kurz pro lektory všech děkanátů olomoucké arcidiecéze se znovu v celém rozsahu uskutečnil v letech 2011–2015. V době mezi prvním a druhým uskutečněním kurzu probíhala samostatná setkání nad Božím slovem a kulturou mluveného projevu ve farnostech a děkanátech na jejich žádost. Tato setkávání se na žádost farností a děkanátů uskutečňuji doposud, a to nejen v olomoucké arcidiecézi.

Kurz čtení Božího slova v liturgii se od roku 2015 i nadále uskutečňuje v děkanátech arcidiecéze, ovšem na rozdíl od předešlých kurzů na žádost zájemců. Kurz má stejné části jako při svém vzniku. Zkušenost však ukázala, že pořadí přednášek se pozměnilo: první je přednáška „Úvod do Písma svatého“, druhá a třetí část kurzu je „Boží slovo a kultura mluveného projevu“. Vyvrcholením kurzu je slavnostní mše svatá sloužená biskupem Antonínem Baslerem a téma jeho promluvy „Duchovní rozměr lektorské služby“ je čtvrtou částí kurzu. Závěr mše svaté je pak věnován předávání osvědčení absolventům kurzu a udělení biskupského požehnání.

Dalším plodem, který z tohoto mnohaletého setkávání se nad Božím slovem vyrostl, jsou nahrávky úryvků Písma svatého, vybraná pro celý liturgický rok. Nahrávky liturgických čtení vznikaly postupně během pěti let a jsou dostupné k poslechu i ke čtení na stránkách www.kulturaslova.cz.

Záhy po rozběhnutí kurzu v olomoucké arcidiecézi se vzděláváním lektorů inspirovala i ostravsko-opavská diecéze. Zde byl roku 2017 duchovním vedením lektorů pověřen P. Marián Pospěcha, farář z Dolní Lutyně. V té době se stal také moderátorem TV Noe. Jeho duchovní služba pro lektory se nakonec ukotvila a velmi dobře osvědčila formou květnové duchovní obnovy na Velehradě. Od roku 2018 probíhá na Velehradě nejen pro diecézi ostravsko-opavskou, ale pro všechny diecéze ČR. Poslední květnové setkání lektorů Božího slova s P. Mariánem na Velehradě v letošním roce proběhlo 12.–14. května v počtu okolo 110 lektorů ze všech diecézí naší země. Nejvzdálenější místa, odkud lektoři přijeli, byly Domaželice v plzeňské diecézi a Sušice v diecézi českobudějovické.

Všechna setkání s otcem Mariánem Pospěchu vedou k pohledu na Pána Ježíše a jeho Matku Pannu Marii a jsou pro všechny zúčastněné živým dotekem Božího srdce. Každý si s sebou domů odváží radost ze setkání s Pánem Ježíšem Kristem prostřednictvím otce Mariána i všech, se kterými se na Velehradě potkal. Všichni společně volají: Bohu díky, aleluja!

DO lektori23

Zájemci o bližší informace se mohou se svými dotazy obracet na MgA. Martinu Pavlíkovou, pracovnici Arcibiskupství olomouckého, hlavní koordinátorku kurzů:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
mobil: 603 977 711

 

ŘÍJNOVÁ SETKÁNÍ LEKTORŮ BOŽÍHO SLOVA V OLOMOUCI

Cílem setkání lektorů Božího slova v Olomouci bylo tvořit společenství lektorů farností z olomoucké arcidiecéze, kterým leží na srdci služba lektorů Božího slova u nich ve farnosti a kteří chtějí prohlubovat svou službu a zároveň jsou ve své farnosti animátory lektorského společenství. Do Olomouce na kurii přijížděli lektoři a účastnili se živého společenství tvořeného lektory z různých farností (občas i z jiných diecézí) a podíleli se na předávání zkušeností z této služby, přidat se samozřejmě mohli i další zájemci z jiných diecézí.

Program během let nabízel tematické přednášky zaměřené na rozvoj lektorské služby. Dále také návštěvu duchovně významných míst, ve kterých lektoři mohli načerpat inspiraci i posilu do své další služby: katedrála sv. Václava, Arcibiskupský palác, kostel sv. Mořice a kostel sv. Michala s kaplí sv. Jana Sarkandra, Arcidiecézní muzeum. Na programu setkání byla dále mše svatá a rozhovory účastníků na téma služba lektora Božího slova.

Setkání připravovala a organizovala pracovnice arcibiskupství z Centra pro kulturu Martina Pavlíková.