pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf
Kultura řeči
ve stručnosti
Volba
výslovnostního
stylu
Deset základních
pravidel české
spisovné výslovnosti
Listy pro lektora
Božího slova
Základní body
srozumitelného předávání
Božího slova
Hlasová
hygiena
Doporučená
literatura

 

 

 

Přednáška biblisty P. Petra Chalupy nejen pro lektory Božího slova, ale pro všechny, kteří touží vytěžit více milosti z bohatství, které nabízí církev. Mezi toto bohatství patří také uspořádání liturgického roku.

Všem, kdo nepřestali očekávat slíbenou přednášku P. Petra Chalupy, ředitele Českého katolického biblického díla, na téma „Liturgický rok v textech Písma svatého“, můžeme konečně předložit audiozáznam.