Všem, kdo nepřestali očekávat slíbenou přednášku P. Petra Chalupy, ředitele Českého katolického biblického díla, na téma „Liturgický rok v textech Písma svatého“, můžeme konečně předložit audiozáznam.