Přednáška biblisty P. Petra Chalupy nejen pro lektory Božího slova, ale pro všechny, kteří touží vytěžit více milosti z bohatství, které nabízí církev. Mezi toto bohatství patří také uspořádání liturgického roku.

Setkání lektorů Božího slova v Olomouci se z důvodů zdravotní neschopnosti hlavní organizátorky Martiny Pavlíkové sice nekoná, ale přednáška biblisty P. Petra Chalupy, ředitele Českého katolického biblického díla, o liturgickém roce pro život křesťana je připravena k poslechu.

Tematicky tato přednáška dobře zapadá do dvou momentů současné doby. Prvním je vyhlášení celosvětové synody papežem Františkem a druhým nedaleký konec církevního roku a začátek nového. Obě tyto skutečnosti jsou pro život církve velmi důležité. A právě nabízená přednáška může výrazně napomoci opravdověji vstupovat do těchto událostí.

„Kéž jsme poutníky zamilovanými do evangelia, otevřenými překvapením Ducha“ (papež František, závěr homilie při zahajovací mši synody).