neděle cyklus A cyklus B cyklus C
1.  adventní nahrávky texty nahrávky texty nahrávky texty
2. adventní nahrávky texty nahrávky texty nahrávky texty
3. adventní nahrávky texty nahrávky texty nahrávky texty
4. adventní nahrávky texty nahrávky texty nahrávky texty
Svaté Rodiny nahrávky texty nahrávky texty nahrávky texty
2. po Narození Páně nahrávky texty        
Křtu Páně nahrávky texty nahrávky texty nahrávky texty
1. postní nahrávky texty nahrávky texty nahrávky texty
2. postní nahrávky texty nahrávky texty nahrávky texty
3. postní nahrávky texty nahrávky texty nahrávky texty
4. postní nahrávky texty nahrávky texty nahrávky texty
5. postní nahrávky texty nahrávky texty nahrávky texty
6. postní (Květná) nahrávky texty nahrávky texty nahrávky texty
Zmrtvýchvstání Páně nahrávky texty        
2. velikonoční nahrávky texty nahrávky texty nahrávky texty
3. velikonoční nahrávky texty nahrávky texty nahrávky texty
4. velikonoční nahrávky texty nahrávky texty nahrávky texty
5. velikonoční nahrávky texty nahrávky texty nahrávky texty
6. velikonoční nahrávky texty nahrávky texty nahrávky texty
7. velikonoční nahrávky texty nahrávky texty nahrávky texty
Seslání Ducha svatého nahrávky texty nahrávky texty nahrávky texty
Nejsvětější Trojice nahrávky texty nahrávky texty nahrávky texty
2. v mezidobí nahrávky texty nahrávky texty nahrávky texty
3. v mezidobí nahrávky texty nahrávky texty nahrávky texty
4. v mezidobí nahrávky texty nahrávky texty nahrávky texty
5. v mezidobí nahrávky texty nahrávky texty nahrávky texty
6. v mezidobí nahrávky texty nahrávky texty nahrávky texty
7. v mezidobí nahrávky texty nahrávky texty nahrávky texty
8. v mezidobí nahrávky texty nahrávky texty nahrávky texty
9. v mezidobí nahrávky texty nahrávky texty nahrávky texty
10. v mezidobí nahrávky texty nahrávky texty nahrávky texty
11. v mezidobí nahrávky texty nahrávky texty nahrávky texty
12. v mezidobí nahrávky texty nahrávky texty nahrávky texty
13. v mezidobí nahrávky texty nahrávky texty nahrávky texty
14. v mezidobí nahrávky texty nahrávky texty nahrávky texty
15. v mezidobí nahrávky texty nahrávky texty nahrávky texty
16. v mezidobí nahrávky texty nahrávky texty nahrávky texty
17. v mezidobí nahrávky texty nahrávky texty nahrávky texty
18. v mezidobí nahrávky texty nahrávky texty nahrávky texty
19. v mezidobí nahrávky texty nahrávky texty nahrávky texty
20. v mezidobí nahrávky texty nahrávky texty nahrávky texty
21. v mezidobí nahrávky texty nahrávky texty nahrávky texty
22. v mezidobí nahrávky texty nahrávky texty nahrávky texty
23. v mezidobí nahrávky texty nahrávky texty nahrávky texty
24. v mezidobí nahrávky texty nahrávky texty nahrávky texty
25. v mezidobí nahrávky texty nahrávky texty nahrávky texty
26. v mezidobí nahrávky texty nahrávky texty nahrávky texty
27. v mezidobí nahrávky texty nahrávky texty nahrávky texty
28. v mezidobí nahrávky texty nahrávky texty nahrávky texty
29. v mezidobí nahrávky texty nahrávky texty nahrávky texty
30. v mezidobí nahrávky texty nahrávky texty nahrávky texty
31. v mezidobí nahrávky texty nahrávky texty nahrávky texty
32. v mezidobí nahrávky texty nahrávky texty nahrávky texty
33. v mezidobí nahrávky texty nahrávky texty nahrávky texty
Ježíše Krista Krále nahrávky texty nahrávky texty nahrávky texty

 

Zelený čtvrtek nahrávky texty
Velký pátek nahrávky texty
Velikonoční vigilie nahrávky texty
Missa chrismatis nahrávky texty
Svatodušní vigilie nahrávky texty

slavnosti

25. 12. Narození Páně (noc) nahrávky texty
25. 12. Narození Páně (den) nahrávky texty
1. 1. Matky Boží, Panny Marie nahrávky texty
6. 1. Zjevení Páně nahrávky texty
19. 3. sv. Josef nahrávky texty
25. 3. Zvěstování Páně nahrávky texty
24. 6. Narození Jana Křtitele nahrávky texty
29. 6. sv. Petr a Pavel nahrávky texty
5. 7. sv. Cyril a Metoděj nahrávky texty
15. 8. Nanebevzetí Panny Marie nahrávky texty
28. 9. sv. Václav nahrávky texty
1. 11. Všech svatých nahrávky texty
8. 12. Neposkvrněné početí nahrávky texty
       
  Nanebevstoupení Páně (A) nahrávky texty
  Nanebevstoupení Páně (B) nahrávky texty
  Nanebevstoupení Páně (C) nahrávky texty
  Těla a Krve Páně (A) nahrávky texty
  Těla a Krve Páně (B) nahrávky texty
  Těla a Krve Páně (C) nahrávky texty
  Nejsvětější Srdce Ježíšovo (A) nahrávky texty
  Nejsvětější Srdce Ježíšovo (B) nahrávky texty
  Nejsvětější Srdce Ježíšovo (C) nahrávky texty

svátky

25. 1. Obrácení sv. Pavla nahrávky texty
2. 2. Uvedení Páně do chrámu nahrávky texty
22. 2. Stolec sv. Petra nahrávky texty
23. 4. sv. Vojtěch nahrávky texty
25. 4. sv. Marek nahrávky texty
29. 4. sv. Kateřina Sienská nahrávky texty
3. 5. sv. Filip a Jakub nahrávky texty
14. 5. sv. Matěj nahrávky texty
16. 5. sv. Jan Nepomucký nahrávky texty
31. 5. Navštívení Panny Marie nahrávky texty
3. 7. sv. Tomáš nahrávky texty
11. 7. sv. Benedikt nahrávky texty
22. 7. sv. Marie Magdaléna nahrávky texty
23. 7. sv. Brigita nahrávky texty
25. 7. sv. Jakub nahrávky texty
6. 8. Proměnění Páně nahrávky texty
9. 8. sv. Terezie Benedikta od Kříže nahrávky texty
10. 8. sv. Vavřinec nahrávky texty
24. 8. sv. Bartoloměj nahrávky texty
8. 9. Narození Panny Marie nahrávky texty
14. 9. Povýšení svatého Kříže nahrávky texty
21. 9. sv. Matouš nahrávky texty
29. 9. sv. archandělé nahrávky texty
18. 10. sv. Lukáš nahrávky texty
28. 10. sv. Šimon a Juda nahrávky texty
9. 11. Posvěcení lateránské baziliky nahrávky texty
30. 11. sv. Ondřej nahrávky texty
26. 12. sv. Štěpán nahrávky texty
27. 12. sv. Jan nahrávky  texty
28. 12. sv. Mláďátka nahrávky texty
       
  Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze (A) nahrávky texty
  Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze (B) nahrávky texty
  Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze (C) nahrávky texty