V sobotu 17. října 2020 se vzhledem k vládním nařízením ohledně současné pandemie neuskuteční 18. setkání lektorů v Arcibiskupském paláci v Olomouci.

Všem, kteří tato setkání každoročně navštěvují, ale také těm, kdo se chtěli do Olomouce vypravit poprvé, aby se tu setkali s ostatními lektory Božího slova, bude toto společenství chybět. Neboť toto říjnové setkání znovu a znovu probouzí vědomí, jaký poklad se ukrývá v textech Písma, když jim s důvěrou nasloucháme. Vzájemné sdílení se ohledně zkušeností lektorské služby zúčastněné obohacuje, povzbuzuje a posiluje.

I když se tedy letošní setkání neuskuteční, přesto nebudou lektoři Božího slova ochuzeni o slibované téma „Písmo svaté v liturgickém roce“. Petr Chalupa, kněz a ředitel Českého katolického biblického díla, který měl lektory Božího slova obeznámit s touto tematikou a ozřejmit jim, v čem spočívá výběr textů pro celý liturgický rok, je ochotný svou přednášku nahrát. Audionahrávka bude připravena pro zájemce k poslechu na tomto webu a ado.cz do konce listopadu, dá-li Pán.

Současná doba sice společenským setkáním nepřeje, o to více se však můžeme zaměřit na pravidelnou četbu Písma. A to s maximální otevřeností celého našeho nitra pro poslech, jak Boží slovo promlouvá konkrétně k mé osobě. Potřebné texty spolu s jejich nahrávkami najdete na webu KulturaSlova.cz. Veškerou svou četbu a poslech pak vkládejme do modlitby a Panně Marii do rukou. Prosme, ať naše četba a poslech prostřednictvím právě takovéto modlitby proniká svou mocnou uzdravující silou do celého našeho blízkého i vzdáleného okolí, ať se dotkne každého člověka a otevře ho pro poznání našeho Pána Ježíše Krista.

Svatý Cyril nám ve svém Předzpěvu svatého evangelia říká: „Slyšte nyní svým rozumem, / slyšte všichni lidé slovanští, / slyšte Slovo, od Boha přišlo, / slovo, jež krmí lidské duše, / slovo, jež sílí srdce i rozum, / slovo to, jež vede k poznání Boha…“ Celý Proglas sv. Cyrila v podání Igora Dostálka je možné si poslechnout zde.