Tak by se dala několika slovy vyjádřit náplň a atmosféra 15. setkání lektorů Božího slova v Olomouci. Uskutečňuje se od roku 2007 jednou v roce vždy v druhé půli října. Setkání je určeno pro lektory Božího slova olomoucké arcidiecéze a nabízí program, který má za úkol inspirovat lektory pro jejich službu, ale dalším důležitým momentem je vytváření živého společenství. Což se za těch 11 roků setkávání v Olomouci opravdu daří a všichni účastníci si z tohoto sobotního dne odnášejí radost z krásného a radostného společenství, a to i ti, kteří se účastní poprvé.

Na letošním setkání se sjeli lektoři z 11 děkanátů a 17 farností v počtu 36 účastníků, včetně hosta doc. Petra Chalupy a hlavní organizátorky. Celodenní program v obou sálech kurie jako každý rok nabízel kromě duchovního pokrmu i společné občerstvení, k jehož nachystání (a poté i úklidu) se připojili svou pomocí podle svých možností všichni zúčastnění. Všem tedy patří velké poděkování za veškerou jejich pomoc a podporu, protože i tato část setkání – agapé – je potřebná a důležitá pro celkové vyznění atmosféry. Tu vyjádřila jedna z účastnic zaslaným děkovným dopisem.

Hlavní program setkání vedený P. doc. Petrem Chalupou, ředitelem Českého katolického biblického díla, spočíval ve společné četbě textu z knihy proroka Nehemiáše, 8,1–10. Společné čtení a seznamování se s textem provázely otázky kladené o. Petrem a poté zamyšlení a následující rozhovory na daná témata:

1) Kdy jsem si naposledy četla ve své Bibli?

2) Co mě v přečteném textu zvlášť oslovilo? (… všechen lid totiž plakal, když slyšel slova Zákona… posílejte dárky těm, kdo nemají nic připraveno)

3) Čemu nerozumím? (… kdo byl místodržící, proč lidé plakali?)

4) Které prvky bohoslužby obsahuje tento text? (povstání, pokleknutí, klanění se, pozdvihování rukou)

5) Jaký důvod měl pláč při předčítání Zákona? (pláč lítosti či radosti z nově objevovaného Božího zákona)

A závěrečná otázka: Jaký význam má bohoslužba pro náš život z víry? (odpověď jedné z účastnic: „Bohoslužba je pro mě pramenem, ke kterému přicházím, abych se občerstvila, a z kterého čerpám sílu do života. Moje duše lační po tom, slyšet Boží slovo. Nebylo tomu tak vždy. Ta změna přišla právě tehdy, když jsem začala více brát do rukou Písmo, když jsem se stala lektorem.“)

Tato práce s biblickým textem provokuje zúčastněné, aby se pokoušeli upřímně si odpovídat na otázky. Zde neplatí dobře nebo špatně. Zde je potřeba donutit se přemýšlet, zkoušet si odpovědět a učit se naslouchat. P. Petr Chalupa doporučil knihu Anneliese Hechtové PŘÍSTUPY K BIBLI pro ty, kteří by měli zájem připravovat programy pro společenství zabývající se čtením Božího slova. Je dobré si uvědomit, že společné čtení a naslouchání biblickému textu přináší vzájemné obohacení a pomáhá vnášet život do našeho vztahu k Božímu slovu, a tím zpětně umožňuje působnost Božího slova v našem životě. Pokud by některé farnosti měly zájem o ukázkové programy pro vznikající biblická společenství, stačí zatelefonovat na Biblické dílo, domluvit si termín a o. Petr přijede, aby vedl ukázkový program pro práci s Biblí.

Radost ze společné práce s textem Písma svatého prozářila a prostoupila i následující slavení mše sv. v katedrále sv. Václava, kterou celebroval o. Petr Chalupa. Potom se lektoři vrátili na kurii, následovalo občerstvení a vzájemné sdílení se.

Závěr setkání patřil novým webovým stránkám kulturaslova.cz, jejichž obsahovou náplň, do které patří mimo jiné nahrávky nedělního čtení, představila Martina Pavlíková spolu s autorkou těchto stránek a zároveň jejich správkyní Janou Hajdovou. Náplň stránek i jejich podoba byla zúčastněnými lektory velmi dobře přijata, o čemž svědčí i okamžitý nárůst jejich návštěvnosti, a shledávají je potřebnými a užitečnými.

15. setkání lektorů bylo zakončeno požehnáním P. Josefa Říhy, děkana z Uherského Hradiště. Další, v pořadí 16. setkání je plánováno na sobotu 20. října 2018.

 

A. Hechtová: Kreativní přístupy k Bibli (90 Kč)
mailová adresa pro objednání: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
telefon pro objednání: 605 300 466
v objednávce vždy uveďte:
– počet kusů
– dodací adresu (příp. fakturační adresu)
K ceně zboží se připočte poštovné dle ceníku České pošty. Balné se neúčtuje.

 

ozio_gallery_nano