Tázal jsem se květin, kde myšlenky jejich jsou nejzdravější. A odpověděly: Na hrobech!
I optal jsem se jich rychle, kde se jim nejlépe odpočívá. A odpověděly: Na oltáři!

Tak květiny na tasovských loukách předávají poutníkům po léta demlovské vzkazy a suchá jehla petrkovská ryje hluboko do kovu a lidského srdce tajemství biblických poselství a údělu člověka. A my můžeme projet touto krásnou krajinou s větrem o závod za volantem automobilu s klimatizací a vidět přitom rozostřeně vpravo bor a vlevo řepky lán. Anebo krokem poutníka pomalu poměřovat věčnost od stvolu trávy s vřetenuškou k lodyze pampelišky pod lopuchem.

CHOPIT SE KAŽDODENNÍ KRÁSY

Pěší pouť za umělce 2017 prošla poslední červencový týden částí Vysočiny, a to z Telče přes Novou Říši, Jaroměřice nad Rokytnou, Třebíč a Tasov. Odtamtud se hromadnou dopravou přesunula do Polné, odkud pokračovala přes Věžnici, Šlapanov, Svatý Kříž a Petrkov do cíle letošní trasy, Havlíčkova Brodu.

POZVÁNKA K PUTOVÁNÍ KRAJEM ČESKOMORAVSKÉ VYSOČINY

11. ROČNÍK PĚŠÍ POUTĚ ZA UMĚLCE

„Snažit se čerpat krásu v maličkostech, chopit se každodenní krásy a nenechat si ji ujít.“

Trasa: TELČ – HAVLÍČKŮV BROD
přes Novou Říši, Jaroměřice n/R, Třebíč, Tasov, Petrkov

Termín: neděle 23. – sobota 29. července 2017