Tázal jsem se květin, kde myšlenky jejich jsou nejzdravější. A odpověděly: Na hrobech!
I optal jsem se jich rychle, kde se jim nejlépe odpočívá. A odpověděly: Na oltáři!

Tak květiny na tasovských loukách předávají poutníkům po léta demlovské vzkazy a suchá jehla petrkovská ryje hluboko do kovu a lidského srdce tajemství biblických poselství a údělu člověka. A my můžeme projet touto krásnou krajinou s větrem o závod za volantem automobilu s klimatizací a vidět přitom rozostřeně vpravo bor a vlevo řepky lán. Anebo krokem poutníka pomalu poměřovat věčnost od stvolu trávy s vřetenuškou k lodyze pampelišky pod lopuchem.

To druhé bylo správně o letošní Pouti za umělce 2017, vedoucí od barokního krajkoví domů na náměstí Telče přes Novou Říši, Jaroměřice nad Rokytnou, Třebíč, Tasov a Petrkov do Havlíčkova Brodu. Zhruba pětadvacet poutníků překonávalo denně botou suchou i mokrou patnáct až třicet kilometrů krajinou duše Demlových květů. Krajinou, do které se vepsala slova Dobrého díla spisovatele a nakladatele Josefa Floriana, krajinou Zahradníčkovy Roušky Veroničiny či krajem Tajemných dálek Otokara Březiny, kde pod klenbou nebe tiše zní Reynkova prosba: Bože, otevři mi do Radosti.

Mystika velikánů umění slova se tu mísila s pokornou modlitbou poutníka za ochranu, dobré počasí a bolestivé puchýře na jeho nohách. Pouť pěšinami členité krajiny, loubím alejí stromů, návsemi malebných vesniček nebo mechem mýtiny, kde nejhlubší je les, nabízela každému to, co mu bylo v tu chvíli blízké. Ať už ticho a usebrání, okouzlení krásou přírody, modlitbu chval za stvoření nebo humor spolupoutníků a povídání o věcech veskrze všedních, doufaje ve večerní spočinutí někde v suchu a pod střechou, kde v šálku voní meduňkový čaj a z kuchařova hrnce zelňačka s klobásou. A když k tomu každý den poutníky doprovází na jejich cestách kněz s poutnickou holí a dobrou náladou a v některém z kostelíků podél cesty děje se pak ještě zázrak proměnění, to potom člověk, vytržený ze stereotypu svého každodenního života a často banálních starostí, vidí najednou věci z jiné perspektivy. A tak nejenom, ale i o tom byla letošní Pouť za umělce krajinou duše Demlových květů.

Luboš Nágl