termín: neděle 23. července – sobota 29. července
trasa: Staré Město – Velehrad – Napajedla – Zlín – Štípa – Fryšták – Rusava – Svatý Hostýn

„Avšak nejlepším měřítkem vzdělanosti a ušlechtilosti každého národa jest způsob, jakým se chová k umění.“
To jsou slova ctihodného Antonína Cyrila Stojana, arcibiskupa olomouckého, jehož si připomínáme u příležitosti 100 let od jeho úmrtí.