Setkání u studny se v kavárně Amadeus pravidelně uskutečňuje již od února 2010, a to v průběhu akademického roku povětšinou první pondělky v měsíci. Tato setkání nabízejí slovo a hudbu, úryvky z Bible doplněné poezií i prózou a poznávání různých oblastí umění pohledem zajímavých hostů (výtvarník Jan Jemelka, hudebník a skladatel Jaroslav Krček, hudební skladatel a varhaník František Fiala, režisérka Zoja Mikotová, psycholog prof. Vladimír Smékal, kadeřník a divadelník Jan Špilar, herec a recitátor Alfréd Strejček, spisovatel a výtvarník Oldřich Selucký, dirigent Petr Vronský, generální vikář P. Josef Nuzík atd.).

Rozmanitý pohled na umění má jedno společné: skrze umění a jeho prostřednictvím poznávat křesťanskou kulturu, nacházet k ní vztah a svoji zkušenost předávat dál. Setkání u studny je formou modlitby za umělce, aby objevovali a poznávali krásu Božího stvoření, nechali se jí inspirovat a nabízeli ji skrze svoji tvorbu široké společnosti. A je to zároveň i modlitba za každého člověka, aby v sobě objevil citlivou vnímavost pro krásu Božího stvoření, kterou Bůh obdařil každou lidskou bytost.

 

Co vedlo k pořádání Setkání u studny?

Pěší pouť za umělce coby modlitba za umělce, ale i každého člověka formou slova, hudby, obrazu a setkávání s tvůrčími osobnostmi a jejich svědectvím o životě s uměním, které dává poznat naši křesťanskou kulturu. Tedy prostřednictvím umění a všech jeho oblastí objevovat krásu, moudrost a nesmírný význam křesťanské kultury pro náš současný život. Propojením úryvků biblických textů s poezií významných autorů objevovat a nově nahlížet na texty Písma i poezie. Potřeba a nutnost modlitby za umělce, kteří mají nesmírný vliv na společnost, aby jejich tvorba povznášela a vedla ke Světlu a nebála se objevovat Pravdu.

Setkání u studny proto, že Studna je místo, kam si člověk jde pro utišení žízně a občerstvení, ale i setkání: „Kdybys znala, co dává Bůh, a věděla, kdo ti říká, abys mu dala napít, požádala bys ty jeho, a on by ti dal vodu živou,“ říká Pán Ježíš Samařance. Proto také veškerý výběr textů a témat pro Studnu má vést k chuti do života, k objevení smyslu života, poznání Krista: pohádky, tradice, žena v Bibli, krása a umění v liturgii a domov. Pravý a opravdový domov je místem, kde člověk nachází lásku, krásu, moudrost, přijetí, a to i třeba v nedokonalé a nedostatečné podobě.

Komorní a neformální společenství v krásných prostorách významných budov: sakristie katedrály sv. Václava a kavárna Amadeus, součást Arcidiecézního muzea, obé na Václavském nám. v Olomouci u studny, která se nachází na nádvoří Zdíkova paláce.

 

Stejně jako Pěší pouť za umělce i Setkání u studny se uskutečňuje pod záštitou Mons. Josefa Hrdličky, emeritního pomocného biskupa olomouckého.

„Slavnost a slavení v lidské společnosti“ je téma rozhovoru s o. Milanem Palkovičem, farářem z Velkých Losin.

V začínajícím akademickém roce 2020/2021 by se měla uskutečnit již 12. řada Setkání u studny. Jde o setkání na konci všedního dne, které chce skrze pozvaného hosta nabídnout impulzy z umělecké oblasti.

Doposud probíhalo sedm setkání v sedmi měsících akademického roku. Od minulého roku se „studniční“ společenství (které je otevřeno pro každého člověka toužícího po inspiraci prostřednictvím umění) přemístilo z Václavského náměstí, ze sakristie katedrály, do sálu Arcibiskupského paláce na Wurmově ulici.

Podvečerní setkání se snaží prostřednictvím pozvaného hosta nabídnout impulzy z umělecké oblasti – impulzy, abychom viděli a slyšeli, a tak dokázali rozvíjet schopnost poznávat krásu Božího stvoření. Hosty předešlého akademického roku byli kurátorka Simona Jemelková, milovníci historie Štěpán Sittek a Ladislav Jakub, restaurátor Radomír Surma a houslista Pavel Kyncl. V dubnu a květnu se Studna neuskutečnila kvůli celostátní karanténě.

Vzhledem k současné pandemické situaci, která určuje, co se uskuteční a co ne, nabídne arcidiecézní Centrum pro kulturu pouze tři Setkání u studny: v úterý 3. listopadu 2020 a potom v pondělí 1. února3. května 2021.

Setkání se postupně zaměří na témata „Slavnost“, „Tradice“ a „Dar“. Předběžně jsou domluveni tito hosté: kněz, jehož původní profesí je vinařství, P. Milan Palkovič, vedoucí ateliéru designu oděvu z Baťovy univerzity ve Zlíně Kristýna Petříčková a spisovatel a výtvarník Oldřich Selucký.

Zahajující Setkání u studny v akademickém roce 2020/2021 se tedy uskuteční v úterý 3. listopadu od 17.30 ve druhém patře Arcibiskupského paláce v Olomouci (Wurmova 9). Hostem bude vystudovaný vinař P. Milan Palkovič, farář z Velkých Losin, pověřený dohledem nad kvalitou vína ve společnosti Arcibiskupské zámecké víno Kroměříž, ale také průvodce Svatou zemí.

Jak říká lidové rčení: „Člověk míní, Pán Bůh mění.“  A to se stalo v těchto měsících, kdy se vše změnilo během momentu kvůli neviditelnému viru šířícímu se celým světem a měnícímu nejen naše plány, ale celý náš dosavadní život.

Celonárodní karanténa stáhla náš život do našich příbytků, do našich rodin. Ovšem jsou zde i ti, kteří nemají společenství rodiny a jsou sami. Potom jsou zde ale ti, kteří nasazují všechny své síly pro chod společnosti, pro všechny nemocné, a ti naopak jsou v terénu a prvních liniích s bojem proti koronaviru.

To vše se samozřejmě dotklo i pravidelně se scházejícího komorního společenství – letos v únoru to bylo již deset let, co vzniklo Setkání u studny, konající se první pondělky v měsíci v průběhu akademického roku. Na konci tohoto všedního dne je nabídnut prostor pro komorní společenství a hosta české kulturní scény, jehož prostřednictvím, a zároveň všichni spolu, se učí vidět, slyšet, vnímat krásu Božího stvoření. Tento podvečer je tímto i modlitbou, a to nejen za všechny umělce, ale i za každého člověka, aby otevřel své srdce kráse Božího stvoření.

Poté co se „Studna“ uskutečňovala v sakristii katedrály sv. Václava, formou kompozice poezie s texty Písma za doprovodu hudby, a na to navazovala druhá část v kavárně Amadeus na Václavském nám. v Olomouci s hostem z oblasti umění nebo někým z kulturní či duchovní scény, se od roku 2017 po uzavření kavárny přesunula do sakristie katedrály a nyní se uskutečňuje pod nedávno vzniklým arcibiskupským Centrem pro kulturu v sále Arcibiskupského paláce.

Setkání u studny se tedy v měsících duben a květen 2020 nekoná, stejně jako všechny jiné veřejné kulturní akce. Další řada těchto setkání, již dvanáctá, v akademickém roce 2020/2021 by měla být zahájena v říjnu 2020.

Přesto však můžeme nabídnout téma, které mělo být náplní na dubnové Studny. A tím je výročí narození významného českého historika umění profesora Františka Dvořáka. Pracovníci Centra pro kulturu David Mikša a Martina Pavlíková připravili pro zájemce rozhovor, který naleznete zde.

Únorová Studna občerstvila a obohatila návštěvníky pohledem na několik historických uměleckých děl, která prošla dovednýma rukama restaurátora Radomíra Surmy. Březnové setkání dá okusit něco z letní Pěší pouti za umělce.

„Zúčastnila jsem se posledních dvou ročníků Poutě za umělce a našla jsem v této akci malý poklad. Tento čas, kdy jsme na vlastní noze a společně na cestě, plyne pomaleji a koncentrovaněji než všední dny. Večer žasneme, co všechno se dá za jeden den prožít… Střídá se ticho, smích, sdílení, zpěv. Při cestě se přihodí také hodně bláznivého, neplánovaného. Jistotou je kvalitní program,“ napsala jedna z účastnic předešlých dvou Pěších poutí za umělce. A tomuto letnímu putování, které kromě chůze rozmanitými krajinami nabízí i rozmanitý doprovodný program pro veřejnost, bude věnováno březnové Setkání u studny.

Malíř, restaurátor, umělec nucený svou profesí zavítat do rozmanitých pracovních oborů a poutavý vypravěč, to je Radomír Surma, který bude hostem dalšího Setkání u studny v pondělí 3. února 2020.

Chceme nahlédnout do historie a zaznamenat počátky biskupství na Moravě a v Olomouci? Chceme poznávat význam biskupského úřadu pro společnost v historii dávné, ale i nedávno minulé, spolu s některými osobnostmi arcibiskupů? Arcidiecézní Centrum pro kulturu zve na další Setkání u studny: v pondělí 2. prosince 2019 od 17.30 v Arcibiskupském paláci. Hostem neformálního zastavení na konci všedního dne bude absolvent historie FF UP Ladislav Jakub.

SUS plakat12 19

Další Setkání u studny v pondělí 4. listopadu 2019 umožní komentovanou prohlídku Arcibiskupského paláce.

SUS plakat11 19

V pondělí 7. října 2019 začne jedenáctá řada Setkání u studny, a to v sále Arcibiskupského paláce. Téma zůstává a je vlastně po celé ty roky stejné: umění vidět, umění slyšet. Hostem prvního večera bude historička umění a kurátorka Arcibiskupského muzea v Olomouci Simona Jemelková.

SUS plakat10 19

Do další desítky vstoupí Setkání u studny v pondělí 7. října v obvyklý čas od 17:30 hod., ale pozor, v jiném prostoru! Tzv. andílkovský sál nacházející se ve 2. patře Arcibiskupského paláce bude novým prostorem pro otevřené společenství setkávající se u Studny. Druhé patro nebude pro nikoho překážkou, protože v budově Arcibiskupského paláce se nachází výtah.

SUS plakat05 19

 

Setkání u studny se v květnu zaměří na Arcibiskupský zámek v Kroměříži a jeho zahrady Podzámeckou a Květnou. Aby krása těchto významných historických objektů zapsaných v seznamu UNESCO povznesla duši člověka, vyžaduje to náročnou a nepřestávající láskyplnou péči. O tom budou hovořit kastelán Martin Krčma a autor edukačních programů Petr Hudec.

SUS plakat04 19Dubnová Studna připadající na první aprílový den přivítá filmaře ze Studia Velehrad, manželský pár Veroniku a Martina Müllerovy. Ti představí svůj filmový dokument „Květná zahrada rukama zahradníků“. Kromě komentované projekce svého dokumentu pohovoří i o své filmové práci.

SUS plakat03 19

Setkání u studny desáté řady zahajující letní semestr přivítá v úterý 4. února 2019 v sakristii katedrály sv. Václava v Olomouci Igora Dostálka, herce, pedagoga a režiséra. Jeho vyprávění bude svědectvím člověka žijícího naplno v divadelním světě, nejen českém, který má mnoho podob a ve kterém zastává mnoho rolí, a jehož zakotvení je v Kristu, víře v něho a v životě s ním.

 

SUS plakat02 19

SUS plakat12 18

… a osvěžit se a občerstvit ke konci všedního dne. To opět nabízí již desátá řada Setkání u studny uskutečňovaná v průběhu akademického roku, tentokrát pouze v prostorách sakristie katedrály sv. Václava. Po říjnové Studni, kde byl hostem pomocný biskup olomoucký Antonín Basler, budou dalšími hosty manželé Alena a Jan Jemelkovi, milovníci nejen výtvarného umění.

SUS plakat11 18