„Umění vidět, umění slyšet“ je téma 10. řady Setkání u studny. Pořád ale zůstává Setkání u studny a Pěší pouť za umělce (týdenní putování na konci července) ve své podstatě formou modlitby za umělce, ale i za každého člověka, abychom otevřeli svá srdce kráse Božího stvoření.

Učit se vidět, učit se naslouchat nám v akademickém roce 2018/2019 pomohou pozvaní hosté. Jako první host přijde ke Studni Mons. Antonín Basler, pomocný biskup olomoucký. Ten svým vypravováním a ve své fotografii představí barokní chrám sv. Michala v Olomouci. V listopadu budou o své inspiraci přírodou vypravovat manželé Jemelkovi, kteří se oba zabývají výtvarným uměním. Dalšími pozvanými hosty jsou mimo jiné i doc. Igor Dostálek, herec a pedagog Divadelní fakulty JAMU, varhaník Karel Martínek nebo manželé Müllerovi, které kromě manželství spojuje i filmařské umění. V květnu by měl ke Studni přijet kastelán kroměřížského zámku a zahrad Ing. Martin Krčma.

Veškerá setkání se uskuteční v sakristii katedrály sv. Václava.

A tak jako v předešlých letech (Setkání u studny se poprvé uskutečnilo v únoru 2010) budou těmto zastavením na konci všedního dne patřit první pondělky v měsíci.

 

Termíny jednotlivých setkání:

r. 2018
1. 10. / 5. 11. / 3. 12.        

r. 2019
4. 2. / 4. 3. / 1. 4. / úterý 7. 5.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

SUS plakat05 19

 

Setkání u studny se v květnu zaměří na Arcibiskupský zámek v Kroměříži a jeho zahrady Podzámeckou a Květnou. Aby krása těchto významných historických objektů zapsaných v seznamu UNESCO povznesla duši člověka, vyžaduje to náročnou a nepřestávající láskyplnou péči. O tom budou hovořit kastelán Martin Krčma a autor edukačních programů Petr Hudec.

SUS plakat04 19Dubnová Studna připadající na první aprílový den přivítá filmaře ze Studia Velehrad, manželský pár Veroniku a Martina Müllerovy. Ti představí svůj filmový dokument „Květná zahrada rukama zahradníků“. Kromě komentované projekce svého dokumentu pohovoří i o své filmové práci.

SUS plakat03 19

Setkání u studny desáté řady zahajující letní semestr přivítá v úterý 4. února 2019 v sakristii katedrály sv. Václava v Olomouci Igora Dostálka, herce, pedagoga a režiséra. Jeho vyprávění bude svědectvím člověka žijícího naplno v divadelním světě, nejen českém, který má mnoho podob a ve kterém zastává mnoho rolí, a jehož zakotvení je v Kristu, víře v něho a v životě s ním.

 

SUS plakat02 19

SUS plakat12 18

… a osvěžit se a občerstvit ke konci všedního dne. To opět nabízí již desátá řada Setkání u studny uskutečňovaná v průběhu akademického roku, tentokrát pouze v prostorách sakristie katedrály sv. Václava. Po říjnové Studni, kde byl hostem pomocný biskup olomoucký Antonín Basler, budou dalšími hosty manželé Alena a Jan Jemelkovi, milovníci nejen výtvarného umění.

SUS plakat11 18

SUS plakat10 18

Přijměte srdečné pozvání k Setkání u studny s Mons. Antonínem Baslerem v pondělí 1. října od 17.30 hod. v sakristii katedrály sv. Václava s názvem SDÍLENÍ KRÁSY FOTOGRAFIÍ.