… a osvěžit se a občerstvit ke konci všedního dne. To opět nabízí již desátá řada Setkání u studny uskutečňovaná v průběhu akademického roku, tentokrát pouze v prostorách sakristie katedrály sv. Václava. Po říjnové Studni, kde byl hostem pomocný biskup olomoucký Antonín Basler, budou dalšími hosty manželé Alena a Jan Jemelkovi, milovníci nejen výtvarného umění.

SUS plakat11 18

 

Úvodní Studnu její desáté řady svou přítomností a vyprávěním doprovázeným fotografiemi zahájil biskup Antonín Basler. Než prostřednictvím fotografie a vyprávění ukázal zúčastněným proměnu chrámu sv. Michala, která se za jeho osmnáctiletého působení uskutečnila, dal krátce nahlédnout také do svého dětství, mládí a začátku kněžské služby. A potom už všichni tiše žasli, jak se s pomocí Boží otec Antonín zásadně podílel na postupné renovaci barokního skvostu Moravy. Fotografie a poutavé vyprávění bývalého svatomichalského faráře byly svědectvím úžasné proměny tohoto duchovního místa: přes fasády, vitráže, úprav interiéru atp. až k nově odlitým zvonům. Ty svým úchvatným slavnostním zvukem chválí Boha díky velkému množství těch, kteří svými finančními dary umožnili jejich odlití a umístění do věže chrámu.

Sakristie olomoucké katedrály poskytla komornímu společenství do dvaceti lidí nejen duchovní prostředí, ale pro tuto chvíli také neformální podobu kavárny s malým občerstvením. Tak tomu bude i pro následující Studny, program bude mít pouze jednu část a bude se uskutečňovat pouze v tomto jednom prostoru a stejně jako v předešlých letech se začátkem od 17.30. Kavárna Amadeus, která nabízela prostor pro druhou část programu Studny – setkání s hostem poté, co první část v sakristii nabízela kompozice poezie a biblických textů s hudebním doprovodem –, bude totiž na delší dobu uzavřena.

Listopadová Studna nese název „Inspirace krásou stvořeného“ a přivítá manžele Jemelkovy z Olomouce: Alenu, pracovnici oddělení památkové péče Arcibiskupství olomouckého, a Jana, výtvarníka zabývajícího se malbou, grafikou a vitrážemi. Večer bude obohacen fotografickými záběry manželů Jemelkových, kteří budou hovořit na téma „Jak se doplňují profese památkáře a akademického výtvarného umělce?“ Kde čerpají inspiraci pro svou práci a zároveň zálibu?

Setkání u studny v pondělí 5. listopadu 2018 od 17.30 v sakristii katedrály sv. Václava v Olomouci na Václavském náměstí. Pozvání patří všem, kteří své srdce chtějí otevírat kráse Božího stvoření. Za arcibiskupské Centrum pro kulturu a farnost sv. Václava srdečně zve Martina Pavlíková.