V pondělí 3. října bude zahájena 8. řada zastavení na konci všedního dne s názvem Setkání u studny, od 17.30 hod. v katedrále sv. Václava a od 18 hod. v kavárně Amadeus na Václavském nám. v Olomouci. Další setkání se uskuteční stejně jako předešlé roky první pondělky v měsíci během akademického roku 2016/2017 –  7. 11. a 5. 12. 2016, 6. 2., 6. 3., 3. 4 a výjimečně v úterý 2. 5. 2017.

Téma nadcházející řady Setkání u studny bude „domov“, na které budeme nahlížet opět prostřednictvím slova a hudby a pozvaných hostů: skrze umění nalézat křesťanské kořeny, poznávat dědictví našich otců. Tato zastavení na konci všedního dne jsou formou modlitby za umělce stejně jako týdenní srpnová Pěší pouť za umělce: „Kdybys tak znala Boží dar!“ říká u studny Ježíš samařské ženě a zároveň i každému z nás. Jan Pavel II. zase říká ve svém listě umělcům: „Ne všichni jsou povoláni být umělci ve specifickém slova smyslu. Podle slov Geneze je však každému člověku svěřen úkol být tvůrcem vlastního života: v jistém smyslu z něj vytvořit umělecké, mistrovské dílo.“ Setkání u studny i Pěší pouť za umělce je tedy modlitba za umělce, aby poznali a stále objevovali krásu Božího stvoření, nechali se jí inspirovat a uvědomovali si zodpovědnost své tvorby vůči společnosti a za každého člověka, aby v sobě objevil citlivou vnímavost pro krásu Božího stvoření, kterou Bůh obdařil každou lidskou bytost, ale která je v současné době ve společnosti minimálně rozvíjena, či dokonce vůbec.

Za Arcibiskupství olomoucké a farnost sv. Václava srdečně zve hlavní organizátorka Martina Pavlíková.

Situace v lidském životě se mění a ovlivňují naplánované programy. Proto také květnové Setkání u studny, výjimečně v úterý 2. 5., protože na pondělí připadá svátek 1. máje, nebude mít hosta a ani první část v sakristii katedrály. Celé Setkání u studny se odehraje v kavárně Amadeus na Václavském nám. od 17.30 hod., kde bude nabídnuta komentovaná projekce švédského filmu Tak jako v nebi. Kdo přemýšlí o domově, hudbě, zpěvu, lidských vztazích, o člověku… a vůbec o životě jako uměleckém díle, tomu se dostane nepřeberného množství materiálu k přemýšlení a inspiraci. Ale také množství vpravdě lidských situací, které diváka upřímně rozesmějí, potěší a posílí.

Dubnové setkání nabídlo kromě slova i zpěv doprovázený tahací harmonikou. Jan Horák, herec a pastorační asistent v Roudnici nad Labem, doprovodil první část, opět kompozice úryvků Písma, tentokrát známý příběh vzkříšení Lazara spolu se žalmem 130 a úryvkem z proroka Ezechiela proložené básněmi Jiřího Víchy, tóny tahací harmoniky. Ta je součástí jeho divadelního představení jednoho herce o sv. Františkovi, z kterého při setkání v kavárně Amadeus poskytl několik ukázek, a to i v italštině, ve které teď představení nastudovává, aby ho v létě představil publiku v Itálii. Honzovo povídání o jeho životě divadelním i duchovním, o jeho cestě ke Kristu a s Kristem, o zkušenostech pedagogických a režijních, o rozmanité spolupráci bylo provázeno pohybem plným rytmu, zpěvem a kytarou a gejzírem chuti a radosti z toho, co předává druhým lidem. Dubnové Setkání u studny nabídlo „vodu“ opravdu svěží a občerstvující.

Jan Horák, herec, dříve člen činohry Slováckého divadla v Uherském Hradišti, nyní pastorační asistent ve farnosti Roudnice nad Labem, ale stále celou bytostí divadelník, autor představení – performance, vystoupení jednoho herce v divadelním vyprávění o sv. Františkovi, člověk mnoha zájmů a dovedností, to bude hlavní host dubnového Setkání u studny.

V první půli jako obvykle zazní kompozice vybraná z úryvků Písma a poezie, tentokrát to budou básně Jiřího Víchy.

 

Hosty, kteří vystupovali v obou částech Setkání u studny, byli členové Svatomichalské gregoriánské scholy z Brna spolu s jejich vedoucím a zakladatelem scholy Josefem Gerbrichem, matematikem, varhaníkem a pedagogem.

Sníh, mráz, chřipkové období a dočasné uzavření kavárny Amadeus rozhodlo o zrušení Setkání u studny v pondělí 6. února.

Setkání u studny v postní době věnuje veškerý svůj čas gregoriánskému chorálu. Vedoucí brněnské Svatomichalské scholy Josef Gerbrich nejprve představí gregoriánský chorál v sakristii katedrály sv. Václava, proto bude začátek o 15 min. dříve, aby potom v 17.45 mohl chorál zaznít v lodi katedrály v podání členů Svatomichalské scholy. Doznění zážitků pak bude mít prostor v kavárně Amadeus od 18.15, kde bude možnost popovídat si jak s Josefem Gerbrichem, tak se členy scholy.

Kdo chce občerstvit své srdce, přijďte se ponořit do zpěvu gregoriánského chorálu v pondělí 6. března od 17.15 hod. v katedrále a v kavárně na Václavském nám. v Olomouci.

Hostem setkání byl Marek Chvátal, redaktor Radia Proglas a autor pořadů „Bez obav?“, ve kterém rozmlouvá s lidmi různých zemí a kultur, kteří dobrovolně či nuceně museli opustit své domovy. Jak se k těmto rozhovorům dostal, co mu tato rozmanitá setkání přinášejí a jak pohnuté životy těchto lidí pohybují s jeho pohledem na život, který žije on sám, to bylo téma prosincové Studny: „Výzva k natočení rozhovorů s bratry kapucíny pocházejícími z různých světadílů, kteří se ocitli pod jednou střechou kláštera, nastartovala můj zájem o svědectví lidi, kteří se ocitnou v jiném světě a mimo jejich kulturu. Přínosný je také jejich pohled na naši kulturu a náš život v České republice. Tato setkání mě přivedla i k našim lidem, kteří ale žijí na okraji společnosti,“ řekl mimo jiné Marek Chvátal. „Díky těmto rozhovorům se seznamuji s různými tématy ze sociální oblasti života lidí a to samozřejmě ovlivňuje i můj pohled na život a posunuje mě to i při vyhledávání dalších žhavých témat našeho současného života.“

Listopadové Setkání u studny svým způsobem předeslalo Studnu prosincovou, kde se také setkáme s výrazně odlišnými kulturami, tentokrát prostřednictvím Marka Chvátala, redaktora Radia Proglas, který se zaměřuje na popularizaci teologie a rozhovory o poselství Božího slova a spirituality. Poslední čtyři roky se ale také zabývá osvětou v oblasti aktuálních vážných společenských otázek. Měl možnost mluvit i s řadou cizinců. V devíti rozhovorech například vytvořil obrázek o životě kapucínů napříč kontinenty (hosty byli bratři ze Švýcarska, Kamerunu, Thajska, Filipín, Jižní Koreje ad.). Cizinci jsou také častými hosty besed „Bez obav“. Hlavní host prosincové Studny bude tedy jakýmsi svědkem toho, jak životy lidí z odlišných kultur, se kterými se seznamoval prostřednictvím rozhovorů, ovlivňují jeho život a potažmo život lidí okolo něho.

Prostřednictvím poutavých fotografií a krátkých dokumentů byli účastníci Studny zavedeni nejen do malebného kraje Českomoravské vrchoviny u obce Dolní Dobrouč, ale také do vzdálených krajin Jižní Ameriky, Afriky i Asie, kam Martin J. Rýznar, hlavní host Studny, zavítal s Papežským misijním dílem v roli kameramana. Byl svědkem velké chudoby a bídy tamějších lidí. „Přesto,“ jak říkal, „se ti lidé dokážou i v nuzných podmínkách radovat a radost předávat dál.“ O to víc si Martin umí vážit rodiny a vřelých rodinných vztahů. „Potřebuji ke své práci a své tvorbě kolem sebe rodinu, její zázemí a pěkné prostředí kolem sebe. To mi umožňuje má žena Katka a naše tři děti a domeček, ve kterém bydlíme, roubenka uprostřed luk a lesů a nedaleko bydlící rodiče i prarodiče manželky.“
První půle listopadové Studny přinesla nečekanou a milou souvislost s hlavním hostem Martinem. Texty úryvků z Písma doplnila poezie Mons. Josefa Veselého, který byl v první půli 60. let vězněn jako politický vězeň a ve vězení byl tajně vysvěcen na kněze biskupem Korcem, nelehký život mu přinesl ještě další kříž v podobě těžké nemoci. Ta přivedla na svět poezii, jejíž některé básně zazněly v sakristii katedrály. A právě s tímto nesmírně hlubokým a pokorným knězem a básníkem si delší dobu dopisovala Martinova manželka Katka. Takže tentokrát takto neplánovaně došlo k osobnímu propojení obou částí Studny.

Pondělní podvečer 7. listopadu bude patřit dalšímu Setkání u studny. Stejně jako předešlá setkání, nabídne kompozici textů vybraných ze Starého i Nového zákona, tentokrát doplněných poezií Josefa Veselého, katolického kněze, novináře, básníka, politického vězně a držitele mnoha ocenění. Hostem druhé půle listopadové Studny v kavárně Amadeus bude Martin J. Rýznar, dokumentarista, režisér, filmový tvůrce a fotograf.

„Ale moje slova, povětrní ptáci, / zrním živi jen, jež po cestách se ztrácí, / pod nebesy vlají v modré hlubině. / Oč je opřít, Bože, o tebe-li ne!“ Závěr básně Václava Renče Listí slov, charakterizoval úvodní říjnové Setkání u studny, jeho již osmé řady. Celé úvodní setkání proběhlo ve znamení Božího slova. Nejprve úryvky z 13. kapitoly Lukášova evangelia a rozsáhlý, ale překrásný 77. žalm v překladu Václava Renče spolu s dvěma básněmi tohoto významného českého básníka v interpretaci Martiny Pavlíkové za violoncellového doprovodu Mariána Pavlíka, člena MFO, navodily atmosféru večera věnovaného Bibli, jejím textům a jejich překladům, ale také seznámení se s Českým katolickým biblickým dílem. To vše prostřednictvím osoby P. doc. Petra Chalupy, biblisty působícího na Cyrilometodějské teologické fakultě UP a ředitele pastorační instituce ČKBD, sídlící v Dolanech u Olomouce.

Kdo má chuť se zastavit a nadechnout, pozvednout svou duši z trápení a těžkostí tohoto světa, přidejte se ke společenství kolem Studny. Přijďte si poslechnout poezii opřenou o Boží slovo, kompozici básní a úryvků z Bible s hudebním doprovodem v sakristii katedrály sv. Václava. Přijďte do kavárny Amadeus posedět s milým hostem, kterým v říjnu bude P. doc. Petr Chalupa, s nímž si budeme povídat o Bibli a jejím vedení po cestě do věčného domova.