Úloha umění v životě člověka, objevování smyslu a potřeby umění pro celou společnost, to je hlavní linkou a společným tématem všech ročníků Setkání u studny. Tato zastavení na konci všedního dne jsou modlitbou za umělce, ale i za každého člověka, abychom otevřeli svá srdce kráse Božího stvoření.

Takto bude pokračovat i další řada akademického roku, již 9. v pořadí, a přivítá do konce kalendářního roku spisovatele a výtvarníka Oldřicha Seluckého, hajného, básníka a hudebníka Jiřího Nohela a kapelu Žalozpěv, ale také astronoma a redaktora Jindřicha Suchánka.

A stejně jako předešlé ročníky bude Studna rozdělena na dvě části: první od 17.30 hod. v sakristii katedrály sv. Václava s kompozicí slova a hudby a druhá od 18 hod. v kavárně Amadeus na Václavském nám. v Olomouci s hostem večera.

Jarní Setkání u studny v úterý 3. dubna 2018 vybočí ze své obvyklé podoby. Nejen posunutím na úterý, což se občas stane, tentokrát kvůli Velikonočnímu pondělí. V tomto případě to ale bude hlavně místem, jímž se stane olomoucké kino Metropol. Změnu zapříčinilo překrytí termínu Setkání u studny s projekcí českého dokumentu Jano Koehler.

Promítání snímku režiséra Ondřeje Sovíka u příležitosti 145. výročí Koehlerova narození pořádá nově vzniklé Centrum pro kulturu Arcibiskupství olomouckého pod záštitou olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera a primátora města Olomouc.

Dokument představuje restaurování keramické mozaiky Pilátův soud, 1. zastavení křížové cesty na Svatém Hostýně. Tato mozaika od Jana Koehlera představuje světový unikát a uměleckým výrazem i kvalitami snese srovnání s Picassovou Guernicou nebo dílem Andyho Warhola.

Film mapuje proces restaurování 597 kachlů mozaiky, který trval šest let. Před zraky diváků je mozaika rozkládána na základní prvky, aby následně byly tvary, linie a barvy znovu propojovány s vjemy, které ovlivňovaly Koehlerovu tvorbu. Nabízí se tak meditativní pohled na řemeslo, osobnost a mysl mimořádného, dnes znovu objevovaného umělce, který dokázal vytvořit dílo předbíhající dobu. Dnes mozaika promlouvá v plné síle i prostřednictvím filmu.

Film Jano Koehler spadá do „studničních“ témat zaměřených k nahlížení křesťanství prostřednictvím umění. Proto je dobré využít této příležitosti, dubnové Setkání u studny připojit k této projekci a zhlédnout dokument v atmosféře velkého kina. Po skončení projekce proběhne beseda s režisérem filmu Ondřejem Sovíkem a restaurátory křížové cesty na Svatém Hostýně, manželi Passionarií a Vojtěchem Paříkovými.

Pozor tedy, Setkání u studny v úterý 3. dubna proběhne v olomouckém kině Metropol od 17.30 připojením se k projekci filmu o Janu Koehlerovi. Cena vstupenek je 60 Kč.

Květnová Studna, poslední z 9. řady s názvem „Mezi nebem a zemí“, proběhne v pondělí 7. května v sakristii katedrály sv. Václava. Hostem bude historik PhDr. Jan Stříbrný, bývalý viceprezident České křesťanské akademie, a zamyslí se nad životem a dílem českých básníků a publicistů, mučedníků 20. století.

Velikonoční radost z ujištění, že Ježíš Kristus vstal z mrtvých a žije, přeje hlavní organizátorka Setkání u studny Martina Pavlíková.

 

SUS plakat03 18

Setkání u studny vstoupí do nového kalendářního roku 2018 v pondělí 5. 2. Začátek bude jako vždy od 17:30 hod., ale tentokrát se celá Studna uskuteční v kavárně Amadeus. Hlavním programem bude projekce německého filmu Řeky a přílivy. Film představuje osobnost umělce Andyho Goldsworthyho tvořícího v tzv. land artu. Umělcova tvorba je zde úzce spojena s prostředím přírody, do které zasahuje a vytváří tak zcela nevšední umění.

 

SUS plakat02 18

Prosincová Studna v pondělí 4. prosince zakončí kalendářní rok 2017 s pohledem do vesmíru: „Jak jinak by měl smrtelník / než s hlavou vzhůru žít?“ říká G. K. Chesterton, jehož básně budou součástí první půle Setkání u studny v sakristii katedrály sv. Václava. Hlavním hostem druhé půle v kavárně Amadeus bude milovník astronomie Jindřich Suchánek – redaktor TV Noe a bývalý generální sekretář sdružení Česká katolická charita.

 

Listopadový pondělní večer u studny byl tematicky věnován řekám, půdě, lesům, zvířatům. O svém vztahu k prostředí, ve kterém žije, o Vysočině, zpíval i povídal lesník Jiří Nohel. Z tohoto kraje přijela i jeho kapela Žalozpěv, která vystupovala v první části pondělního večera a Setkání u studny zahájila svým koncertem.

Listopadová studna přivítá českého básníka a hudebníka Jiřího Nohela z Vysočiny s jeho kapelou Žalozpěv. Povoláním je ale tento muž slova a hudby hajným a stará se o půdu, les, vodu, zvířata svého rajonu poblíž Velké Bíteše. S obrovskou láskou umí vyprávět o kráse Božího stvoření a také o tom, jak by měl člověk hospodařit s tím, co dostal od Boha jako dar. Další jeho hluboký vztah je k osobnostem Vysočiny, jako je Otokar Březina, Anna Pammrová, Jakub Deml a další.

Přijměte srdečně pozvání na Setkání u studny s Jiřím Nohelem a jeho kapelou Žalozpěv v pondělí 6. listopadu na Václavském nám. v Olomouci od 17.30 hod., kdy první půle Studny bude vyhrazena koncertu kapely a potom bude opět beseda v kavárně Amadeus, věnovaná přírodě, poezii a hudbě.

 

„Nemůžeme vstoupit do druhého a zažívat jeho pocity a vjemy, to je nepoznatelné tajemství. Ale umělecké dílo dokáže různé lidi rozrezonovat na stejné struně a přes společné vnímání určitého uměleckého díla se dokáže toto tajemství duší vzájemně propojit.“ I v tomto smyslu hovořil o umění autor románů pro mládež (od 9 do 99 let) věnovaných významným osobnostem křesťanské historie, ale také malíř a ilustrátor Oldřich Selucký v kavárně Amadeus, kde proběhlo další Setkání u studny, zahajující akademický rok 2017/2018.

První Studna deváté řady přivítá spisovatele a výtvarníka Oldřicha Seluckého, mimo jiné autora knih o sv. Cyrilu a Metodějovi, sv. Františkovi či Dominikovi určených čtenářům od 9 do 99 let. Jeho neakademické zamyšlení by mělo inspirovat k úvaze, co je vlastně umění a jaký význam má pro každého jednoho z nás.
K této úvaze by mohlo napomoci letmé nahlédnutí na úlohu umění v historii lidské společnosti.

V první půli Studny zazní větší část textu sv. Cyrila Proglas, kterou doplní úryvky ze Starého i Nového zákona, ale i poezie německého básníka Paula Fleminga (1609–1640) a českého básníka Rudolfa Závodného (1931–1994) za kytarového doprovodu Jiřího Týfy.