Setkání u studny vstoupí do nového kalendářního roku 2018 v pondělí 5. 2. Začátek bude jako vždy od 17:30 hod., ale tentokrát se celá Studna uskuteční v kavárně Amadeus. Hlavním programem bude projekce německého filmu Řeky a přílivy. Film představuje osobnost umělce Andyho Goldsworthyho tvořícího v tzv. land artu. Umělcova tvorba je zde úzce spojena s prostředím přírody, do které zasahuje a vytváří tak zcela nevšední umění.

Toto dílo vyvolává mnoho otázek, které se týkají smyslu a poslání uměleckého díla, má-li vůbec jaké!? Průvodcem večera bude hlavní host Studny, filmový režisér doc. Vladimír Suchánek, který divákům poskytne své zamyšlení a vhled do daného tématu.

Hostem prosincového Setkání u studny byl Jindřich Suchánek, redaktor TV Noe a bývalý generální sekretář Sdružení České katolické charity, který je velkým milovníkem astronomie. Jen pro zajímavost, stejně jako jeho bratr Vladimír Suchánek, únorový host Studny, stál u zrodu křesťanského filmového studia Velehrad v 80. letech minulého století. Jindřich Suchánek prostřednictvím projekce fotografií z úchvatného prostoru vesmíru a jeho těles a svým poutavým povídáním přivedl v úžas všechny přítomné. Vždy stojí za to uvědomit si, že naše těla jsou stvořena nejen z prachu země, ale i z prachu vesmírných těles. Že naše „Zemička“ je umístěna a zachycena v neuvěřitelně obrovském prostoru vesmíru a všechno na ní i kolem ní bylo uzpůsobeno tak, aby na ní vznikl život, stále se rozvíjel a pokračoval. Že jsou lidé, kteří dokážou vytvořit přístroje k zachycení obrazu tohoto neuvěřitelného Božího stvoření a dokážou do tohoto prostoru pronikat.

Jindřich Suchánek poukazoval i na texty z Písma, které už před dávnými časy ukazovaly na prostor vesmíru, např. Iz, 40,22: „Ten, který sídlí nad obzorem země, / jejíž obyvatelé jsou jako kobylky, / ten, který nebesa jak závoj roztahuje / a napíná je jako stan k obývání.“

„Chci lidem ukazovat krásu vesmíru. Právě v té až nepochopitelné kráse se projevuje Boží láska k člověku a péče o něho,“ říká milovník vesmíru Jindřich Suchánek.
Kompozice slova a hudby v sakristii katedrály sv. Václava, která předchází večernímu posezení v kavárně Amadeus, byla opět sestavená z úryvků Písma Starého a Nového zákona: úvod evangelia sv. Jana, začátek knihy Genesis, žalm 104 a úryvky z proroků Jeremiáše a Izaiáše, vše poukazující na fascinaci krásou stvořeného vesmíru a Země, která ve vesmíru spočívá jako v lůně matky. Texty Písma byly doplněny poezií G. K. Chestertona v podání Martiny Pavlíkové a hudebně i pěvecky provázené houslistkou a zpěvačkou Veronikou Rajtr Pavlovou.

Přijměte srdečné pozvání k únorovému Setkání u studny, které se tentokrát uskuteční celé v kavárně Amadeus od 17:30 hod. na Václavském nám. v Olomouci a dá možnost nahlédnout do tvorby uměleckého směru „land art“.

 

ozio_gallery_nano